Kes me oleme?

Portaali väljatöötamist alustas 2007. aasta suvel Eesti mäluasutuste ja akadeemiliste institutsioonide spetsialistidest moodustatud väliseesti arhiivide töörühm.  Rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö laiendamiseks ja tegevuste kordineerimiseks loodi 2008 jaanuaris Mittetulundusühing Baltic Heritage Network. Tegevust alustasid Läti ja Leedu töörühmad.

 

Millega tegeleme?

Väliseesti arhiivide töörühma eesmärgid:
– väliseesti kultuuripärandi kaardistamine (sh portaalide ja spetsiifiliste andmebaaside loomine);

– väliseesti kultuuripärandisse puutuva teabe levitamine;

– väliseesti kultuuripärandit sisaldavat kogude olukorra ja vajaduste hindamine, neile abi ja nõuannete pakkumine, vajadusel kogudele nõuetekohaste säilitustingimuste leidmine;

– väliseesti kultuuripärandit sisaldavate kogude avalikkusele kättesaadavaks muutmine;

– väliseesti kultuuripärandi alase uurimistöö edendamine;

– ettepanekute tegemine nimetatud tegevuste rahastamiseks.

 

Pärast 2006. aasta rahvusvahelist välisbalti arhiivide konverentsi on töörühm oma tegevuses lähtunud konverentsil vastuvõetud memorandumist.


 

Eesti töörühm:

Piret Noorhani, Eesti õppetöö Keskus, Tartu College, peaarhivaar
piretnoorhani[at]gmail.comt. +416 925 9405

Karin Kiisk, Eesti Rahva Muuseum (töörühma koordinaator)
karin.kiisk[at]gmail.com t. +372 55544269

Birgit Kibal, Rahvusarhiiv, nõunik
Birgit.Kibal[at]ra.eet. +372 7387562

Tiiu Kravtsev, Rahvusarhiiv,  Tallinna kogumisosakonna juhataja
Tiiu.Kravtsev[at]ra.ee, t. +372 6938020

Riina Reinvelt, Eesti Rahva Muuseum, peavarahoidja
Riina.Reinvelt[at]erm.ee, t. +372 7350406

Kaja Kumer-Haukanõmm, vabakutseline
echok[at]ut.ee

Anu Korb, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, vanemteadur
korb[at]folklore.ee, t. +372 7377739

Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseum, Arhiivraamatukogu, juhataja
merike[at]kirmus.ee, t. +372 7377712

Vilve Asmer, Eesti Kirjandusmuuseum, Kultuurilooline Arhiiv, juhataja
vilve[at]kirmus.ee 

Maarja Merivoo-Parro, Tallinna Ülikool
maarjamerivooparro[at]gmail.com 

 

Läti töörühm:

Kristine Bekere, Läti Teaduste Akadeemia
kribek[at]inbox.lv 

Guntis Švitiņš, Läti Rahvusarhiiv
gsvitins[at]gmail.com 

Gatis Karlsons, Läti Riigiarhiivi Peavalitsus
gatis.karlsons[at]arhivi.gov.lv 

 

Leedu töörühm:

Jolanta Budriūnienė, Martynas Mažvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu, Leedu uuringute osakond; BaltHerNet’i aseresident
j.budriuniene[at]lnb.lt

Valdonė Budreckaitė, Martynas Mažvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu, teadur
valdone.budreckaite[at]lnb.lt

Dalia Cidzikaitė, dr., Martynas Mažvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu, teadur
dalia.cidzikaite[at]lnb.lt

Giedrė Milerytė-Japertienė, dr., Martynas Mažvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu, teadur
giedre.mileryte[at]lnb.lt

Laura Laurušaitė, dr., Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut, Kaasaegse kirjanduse osakond, teadur
laura[at]llti.lt