Riina Reinvelt (s. 1971). Kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi etnoloogias (2001). Töötanud alates 1998. aastast Eesti Rahva Muuseumis, hetkel peavarahoidja ametikohal. Uurimisvaldkondadeks eluloolised mälestused ja kodumaast eemal elavad rahvuskogukonnad (ingerisoomlased ja venelased Eestis, eestlased välismaal). Loeb Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kursust muuseumitöö alused. Rahvuskaaslaste programmi väliseesti arhiivide töörühma liige.