Bibliograafiad

Käesolevas loetelus on ära toodud valik uurimusi, raamatuid ja artikleid, mis puudutavad väliseestlust nii läänes kui idas.

Täielikult registreerib Eesti raamatukogudes olevaid raamatuid elektronkataloog ESTER (Tallinna raamatukogud ja Tartu raamatukogud) ja artikleid suuremate raamatukogude andmebaasid. Väliseesti perioodika on bibliografeeritud TLÜ Akadeemilise Raamatukogu andmebaasis VEART.

Koostatud on ka väliseesti raamatute bibliograafiaid, kõige süsteemsemalt on sellega 1957. aastast alates tegelnud Bernard Kangro, avaldades vastavaid nimestikke. Tema sellealase tegevuse koondab bibliograafiline teatmik „Eesti kirjakuulutaja eksiilis”, koos elulooliste andmetega, mis registreerib rohkem kui 2600 paguluses ilmunud trükist. 2003. aastal ilmunud Anne Valmase monograafia II osa „Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000” registreerib üle 4000 paguluses väljaantud raamatu.

Eesti Teaduslik Instituut Rootsis on välja andnud terve seeria bibliograafiaid väliseesti teadlaste teaduspublikatsioonidest. Avaldatud on ka teadlaste isikubibliograafiaid nende tööde kohta, millele on lisatud eluloolised andmed.

Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus on koostatud väliseesti kirjanike bibliograafiad, samuti valiknimestikud „Väliseesti kirjanikke” ja „Mälestusraamatuid väliseestlastelt”. Kirjanikest on oma bibliograafiad ise koostanud Helga ja Enn Nõu (viimane sisaldab ka tema arstiteaduslikke töid) ning Peeter Lindsaar.

Asendamatuks teatmeteoseks väliseesti teadlaste kohta on Teodor Künnapase koostatud biograafiline teatmik „Eesti teadlased väljaspool kodumaad.” (Stockholm, 1983).
Alljärgneva bibliograafia koostajateks on väliseesti arhiivide töörühma liikmed Merike Kiipus, Kaja Kumer-Haukanõmm, Anu Korb, Piret Noorhani, Riina Reinvelt, Anne Valmas.