Suuline pärimus

Raamatud

• Eesti asundused I : Siin Siberi maa peal kasvanud / koost. Anu Korb. Tartu, 1995. 205 lk.

• Eesti asundused II : Ei oska rääkimise moodi kõnelda / koost. Anu Korb. Tartu, 1996. 252 lk.

• Eesti asundused III : Seitse küla Siberis / koost. Anu Korb. Tartu, 1998. 336 lk.

• Eesti asundused IV : Taaru-tagused ja stepiasukad / koost. Anu Korb. Tartu, 1999. 379 lk.

• Eesti asundused V : Siberi eestlaste elud ja lood. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. 358, [1] lk., ill.

• Eesti asundused VI : Eestlased Venemaal : elud ja lood. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2014. 301, [1] lk., ill.

• Eesti asundused VII : Roosi Siberi lood. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 304 lk., fotod. [Raamatu arvustus: Jürgenson, Aivar. Siberi maagiline sotsrealism. – Keel ja Kirjandus, 2016, 4, 317-320.]

• Eesti asundused VIII: kohtumised Siberis. Koost. ja toim. Anu Korb. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2017. 422 lk., ill.

• Eesti kultuur võõrsil : Loode-Venemaa ja Siberi asundused / toim. Astrid Tuisk. Tartu, 1998. 226 lk.

• Kallas, Oskar. Lutsi maarahvas. Helsinki, 1894. 151 lk.

• Kallas, Oskar. Kraasna maarahvas. Helsinki, 1903. 128 lk.

• Korb, Anu. Rõžkovo virulased pärimuskultuuri kandjaina /toim. Mall Hiiemäe, Kadri Tamm. Tartu, 2007. 215 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 24)

• Korb, Anu. Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana. Tartu, 2007. 430 lk. (Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 8.)

• Korb, Anu. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas : Folkloristliku välitöö metoodilisi aspekte / toim. Ene Kõresaar, Tiiu Jaago. Tartu, 2005.158 lk. (Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 9)

• Minu elu ja armastus: Eesti rahva elulood: 1. köide. Koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss. Tallinn: Tänapäev; [Tartu]: Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 487 lk., ill.

• Siberi eestlaste laulud = Songs of Siberian Estonians = Песни сибирских эстнцев: Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives = Звукозаписи Эстонского Фольклорного Архива 5 / koost. Anu Korb. Tartu, 2005 [2 CD-plaati ja raamat 178 lk.].

Artiklid
• Eredad emotsioonid Siberi külades : vestlus Anu Korbiga. Küsitlenud Vivian Siirman. – Keel ja Kirjandus, 2020, 11, 969–975.

• Hiiemäe, Mall. Siberi eestlaste kalendritavandi kujunemislugu. – Eesti kultuur võõrsil… 105–125.

• Hollo, Maarja. The mediation of traumatic memories in the life narratives of an Estonian woman. – XI IABA Brazil 2018 “Secret Lives: Hiding, Revealing, Belonging”: Universidade Federal de São João del-Rei, Brazil: July 11-14, 2018, 83.

• Hollo, Maarja. Traces of trauma in Estonian women’s life narratives of World War II. – Folklore : electronic journal of folklore, 2020 (78), 119–144.

• Järv, Risto. Old Stories in contemporary times – a collecting experience in the Orava village in Siberia. – Folklore, vol 13, 37–65. E-versioon.

• Järv, Risto. Vana-aolidsõq jutuq kaasajal – kogumiskogemus Orava külas Siberis. –Mäetagused, 15, 2000, 98–123. E-versioon.

• Jürgenson, Aivar. Eesti kui pagulase rahvameditsiin. – Folkloor ja sidusus: Üheksas folkrolistide talvekonverents / toim. Katre Kikas, Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskonverents, 2014, lk. 10.

• Jürgenson, Aivar. Gruusia-Abhaasia sõda Abhaasia eestlaste mälestustes. – Acta Historica Tallinnensia, 2016 (22), 112-141.

• Jürgenson, Aivar. Грузино-абхазская война в воспоминаниях абхазских эстонцев. – Диалог времен : история, традиции, культура. Suhhumi, 2020 (3), 223–246.

• Korb, Anu. Folkloor ja eluloolisus Venemaa eestlaste mälestustes. – Mäetagused, 2018, 71, 55-88.

• Korb, Anu. Folkloor Venemaa eestlaste eluloolistes mälestustes. – Elust elulooks, eluloost kultuurilooks : kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. Lk. 22-23.

• Korb, Anu. From collecting to studying the folklore of Siberian Estonians and Latvians: BackgroundFolklore. – Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2014, 58, lk. 7-14.

• Korb, Anu. The Funeral Culture of Estonians in the Minusinsk Region, Siberia, as a Representation of the Community and Its Transformation. – Folklore. Electronic Journal of Folklor, 2014, 58, 127 – 148.

• Korb, Anu. Healers and Healing skills in the Ryzhkovo vironians Community. – Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2010, 45, 27–46.

• Korb, Anu. Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted. Traditsioonimuutused ja kogumiskontekst. – Folkloor ja sidusus: Üheksas folkrolistide talvekonverents / toim. Katre Kikas, Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskonverents, 2014, lk. 8-9.

• Korb, Anu. Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted : traditsioonimuutused ja kogumiskontekst. – Pildi sisse minek : artikleid välitööde alalt. (Tänapäeva folkloorist; 11). Toimetaja Eda Kalmre. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019, 59−86.

• Korb, Anu. Nimi ei riku meest : Siberi eestlaste eesnimed ja hüüdnimed. – Keel ja Kirjandus, 2021, 6, 494–509.

• Korb, Anu. Omad ja võõrad ERA Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni kogu põhjal. – Folkloristide XI talvekonverents : omad ja võõrad, kohanemised ja sulandumised : 4.-5. veebruar 2016 Kivi Turismitalus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2016. Lk. 18-19.

• Korb, Anu. On Factors Affecting Folkloristic Fieldwork: On the Example of Estonians in Siberia. – Folklore: Electronical Journal of Folklore, 2004, 27, 101–132. E-versioon.

• Korb, Anu. Ottessoni Roosi „vanamesi“ jutud. – Folkloristide XIV talvekonverents „Piiritu muinasjutumaailm“ 6.-7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid. Toimetajad Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. Lk. 30.

• Korb, Anu. Ottessoni Roosi „vanamesi“ jutud : Siberi eestlaste muinasjutud Eesti Rahvaluule Arhiivis. – Keel ja Kirjandus, 2019, 12, 980–993.

• Korb, Anu. Rahvaluule osakonna Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoog aastatel 1969 – 1976. – Mäetagused 54, lk. 7–26.

• Korb, Anu. The Role of Multicultural Environment in Developing a Community’s Song Repertoire. Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. Pars VII. Dissertationes sectionum et symposiorum ad ethnologiam, folkloristicam et mythologiam. Piliscsaba, 2011, 72–77.

• Korb, Anu. Siberi eestlaste surma- ja matusekombestikust 20. sajandi viimasel kümnendil. – Mäetagused, 2004, 25, 103–142. E-versioon.

• Korb, Anu. Virulased, a Multiethnic and Multicultural Community in Ryzhkovo Village, West-Siberia. Multiethnic Communities in the Past and Present. – Pro Ethnologia 15. Tartu: Estonian National Museum, 2003, 29-47. E-versioon.

• Korb, Anu. Ühismajandite loomine ja elu kolhoosis Siberi eestlaste mälestustes. – Eesti Põllumajandusmuuseumi aastaraamat, 2016 (5), 65-86.

• Kõiva, Mare. Austraaliaeestlased : migratsioon, kohesioon ja ruumimudelid. – Paar sammukest XXIII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat, Tartu 2007, 33–69.

• Kõiva, Mare. The big Snowstorm I: The Spreading of Personal Experience Stories about Soviet Estonia. – Folklore, vol 21, 2002, 98–137. E-versioon.

• Kõiva, Mare. Lugu suurest lumesajust : Rootsieestlaste lood nõukogude Eestist. – Mäetagused 23, 2003, 56–94. E-versioon.

• Mikkor, Marika. Free Lunches, or Why I Do Not Want to Go to the Caucasus Any More. – Ethics in Cultural Studies. Pro Ethnologia 13. Tartu, 2002, 27-62.

• Mikkor, Marika. Funeral Customs of Caucasian Estonians. – Folkore, Vol 5, 47–96.

• Mikkor, Marika. Kaukaasia eestlaste matusekombestikust. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XXXIX, Tartu, 1992, 167–186.

• Mikkor, Marika. Kaukaasia eestlaste surmakujutelmadest. – Akadeemia 1994, 6, 1234–1267 ja 7, 1481–1496.

• Mikkor, Marika. Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimistavadest. – Akadeemia 2001, 7, 1476-1492; 8, 1769-1779; 9, 1996-2014.

• Mikkor, Marika. Millal ja mismoodi said eestlastest Kaukaasias Kaukaasia eestlased. (Summary: When and how did the Estonians in Caucasia become the Caucasian Estonians). – Eestlane ja tema maa. (Scripta ethnologica 4.) Tallinn: Ajaloo Instituut, 2000, 65-88

• Mikkor, Marika. Rasedusega seotud uskumustest Kaukaasia eestlastel. – Vaga vares. Pro folkloristica IV. 1996, Tartu, 65–72.

• Mikkor, Marika. Sünnijärgse ajaga seotud toimingutest Kaukaasia eestlastel. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XLIII, 1999, 133–170.

• Mikkor, Marika. Sünnitusabist Musta mere ranniku eesti külades. – Akadeemia, 1998, 5, 939–978.

• Runcis, Maija. Estonian diaspora in Sweden : an analysis of the collection ’Life destinies’ at the Swedish Nordic Museum. – Folklore : electronic journal of folklore, 2020 (78), 105–118.

• Tuisk, Astrid. The place folklore of Siberian Estonians today: Reflections of adaptation. – Lives, Histories and Identities I. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories. Tartu, 2002, 107–130.

• Tuisk, Astrid. Siberi eestlaste kohapärimus tänapäeval. Kohastumise probleeme. – Pärimuslik ajalugu. Tartu, 2001, 74–90.

• Tuisk, Astrid. Siberi ravimtaimed eesti kogukondade kasutuses. – Eesti Põllumajandusmuuseumi aastaraamat, 2016 (5), 45-64.

• Tõnurist, Igor. Eesti rahvapillimehed Peipsitagusest Siberini. – Eesti kultuur võõrsil. Tartu, 1998, 166–179.

• Vahtramäe, Ell. Taevakirjad Siberi eesti asundustes. – Eesti kultuur võõrsil, Tartu, 1998, 180–194.

• Viikberg, Jüri; Vaba, Lembit. Siberi põhjaeestlasi kõnetamas. – Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 145– 156; 4 210–223.

• Võti, Tiina. Samaara kubermangu eestlaste pulmatraditsioonidest. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XXXVIII, 1990, 140–154.

Multimeedia-väljaanded
• Siberi setode laulud = Songs of Siberian Seto = Песни сибирских сето: Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives = Звукозаписи Эстонского фольклорного архива 7. Koost, toim Andreas Kalkun ja Anu Korb [2 CD-plaati, DVD ja raamat, 231 lk]. Tartu, 2012.