Teater

Raamatud
• Eesti Rahvusteater [Kanadas] 1945-1970. [Kanada], 1970. 32 lk.

• Els Vaarmann : mälestusteos. Stockholm, 1976. 288 lk.

• Järv, Ants. Väliseestlaste teater ja draama. Tartu, 1991. 199 lk.

• Järv, Ants. Väliseesti teater : väliseestlaste seltsi- ja teatritegevuse põhijooni. Tartu : Vanemuise Seltsi Kirjastus, 2009. 536 lk., ill.

• Mikk, Arne. Katkenud laulukaar. Tallinn, 2000. 155 lk.

• Saarsen, Karin. Eesriie tõusis siiski : Lensi Römmer-Kuus ja Eesti pagulasteater Rootsis 1945–1987. Tallinn : Faatum, 2000. 280 lk.