Toetades MTÜd Baltic Heritage Network, toetad välisbaltlaste kultuuripärandit!

Annetades MTÜle Baltic Heritage Network, toetad:
+ välisbalti kultuuripärandi säilitamist
+ sellega seotud info kättesaadavaks muutmist portaalis balther.net
+ oma pärandi säilitamisele pühendunud vabatahtlike koolitamist ja kogukonnaarhiivide nõustamist
+ haridusprogrammi läbiviimist (seminarid, suvekoolid, õppekäigud, konverentsid)
+ valdkonna populariseerimist

Meie organisatsiooni edu toetub meie vabatahtlike pühendunud tööle, kuid eduka programmi läbiviimiseks on vaja ka rahalisi vahendeid. Neid oleme saanud Eesti riigilt rahvuskaaslaste programmi kaudu ja liikmemaksudest. Selleks, et paremini oma ülesandeid täita ja jõuda suurema hulga inimeste ning organisatsioonideni, on sinu abi hädavajalik.

Annetuste tegemine

Annetuste tegemise valuutaks on euro (€).
Annetused ei kuulu tagastamisele, seetõttu kaalu oma annetust hoolikalt (VÕS §268).

Oodatud on nii ühekordsed kui püsiannetused. Iga väike summa loeb!

Baltic Heritage Network MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Baltic Heritage Network MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Tutvu privaatsuspoliitikaga.