Toetades MTÜd Baltic Heritage Network, toetad välisbaltlaste kultuuripärandit!

Annetades MTÜle Baltic Heritage Network, toetad:
+ välisbalti kultuuripärandi säilitamist
+ sellega seotud info kättesaadavaks muutmist portaalis balther.net
+ oma pärandi säilitamisele pühendunud vabatahtlike koolitamist ja kogukonnaarhiivide nõustamist
+ haridusprogrammi läbiviimist (seminarid, suvekoolid, õppekäigud, konverentsid)
+ valdkonna populariseerimist

Meie organisatsiooni edu toetub meie vabatahtlike pühendunud tööle, kuid eduka programmi läbiviimiseks on vaja ka rahalisi vahendeid. Neid oleme saanud Eesti riigilt rahvuskaaslaste programmi kaudu ja liikmemaksudest. Selleks, et paremini oma ülesandeid täita ja jõuda suurema hulga inimeste ning organisatsioonideni, on sinu abi hädavajalik.

Oodatud on nii ühekordsed kui püsiannetused. Iga väike summa loeb!