Erialabibliograafiad

• A bibliography of Estonian art and artists outside Estonia = Välis-Eesti kunstielu bibliograafia / koost., toim. ja ill. Endel Kõks. Stockholm, 1984. 114 lk.

• A bibliography of sources dealing with the Estonians in America: (working copy of manuscript) / preface: Tõnu Parming. New York, 1976. 73 lk.

• A bibliography of works published by Estonian ethnologists in exile 1945–1965 / comp. by Helmut Hagar. Stockholm, 1965. 64 lk.

• A bibliography of works published by Estonian historians in exile 1945–1969 : (history, archaeology, history of art, music, the church and law / comp. by Aino Ränk. Stockholm, 1969. 56 lk.

• A bibliography of works published by Estonian philologists in exile 1944–1970 : (linguistics, history of literature, theatre) / comp. by Aino Ränk. Stockholm, 1971. 117 lk.

• A bibliography of works published by Estonian scholars in exile : (archaeology, history, history of art, music, religion and church) 1945–1983 / comp. by Meemo Mäelo. Stockholm, 1985. 108 lk.

• A bibliography of works published by Estonian scholars in exile: ethnology 1945–1975 / comp. by Aino Ränk. Stockholm, 1975. 58 lk.

• A bibliography of works published by Estonian scholars in exile : jurisprudence, political science, sociology, economy 1942–1976 / comp. by Ilmar Arens. Stockholm, 1977. 112 lk.

• A bibliography of works published by Estonian scholars in exile : Linguistics, history of literature, theatre 1944–1988 / comp. by Udo T. Künnapas. Stockholm, 1990. 252 lk.

• A bibliography of works published by Estonian scholars in exile : psychology, pedagogics, and philosophy 1945–1973 / comp. by Teodor Künnapas. Stockholm, 1974. 60 lk.

• Ernits, Enn. Koguteose “Fraternitas Tartuensis” valikbibliograafia. – Ernits, Enn. Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja hoovustes : 170 aastat veterinaarharidust Tartus. Tartu : Eesti Maaülikool, 2018. Lk. 470-489.

• Ernits, Enn. Üllitise Eesti Vet-Arst (1950-1978) bibliograafia. – Ernits, Enn. Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja hoovustes : 170 aastat veterinaarharidust Tartus. Tartu : Eesti Maaülikool, 2018. Lk. 443-469.