Mida teha õnnetuste korral?

Tule- või veekahjustuste, hallituse, korrosiooni, näriliste hammustuste jm korral tuleb materjalid võimalikult ruttu kasutusest eemaldada ning edasise käsitsemise osas konsulteerida spetsialistidega. Soovitav on võtta ühendust riiklike arhiivide säilitamise ja konserveerimise valdkonna asjatundjatega või vastavat teenust pakkuvate ettevõtjatega.

Õnnetust ennetava ja õnnetuse järgse tegutsemise ülevaatliku juhisena võib näiteks tuua Veekahjustustega arhivaalide käsitsemine (2011).
Teemad:
– peamised veekahjustused (paber, nahk, pärgament, foto- ja filmiaines, masinloetavad andmekandjad);
– arhivaalide evakueerimine (ettevalmistamine, nõuded, pakendamine, märgistamine, külmutamine);
– arhivaalide konserveerimine (nõuded, dokumenteerimine, päästetööde prioriteedid, kuivatamine, näited tüübiti – köited, köitmata arhivaalid, maal, masinloetavad andmekandjad, foto- ja filmiaines, hallituskahjustustega arhivaalid).
NB! Sisaldab rohkelt pildimaterjali koos näitlike lisadega.