BaltHerNeti suvekool “Väliseesti kultuuripärand võõrsil. XI. Minu eesti juured“ toimub 26.-29. juunini Setomaal Värska Sanatooriumis.

Kuna Setomaa on tuntud oma traditsiooniteadlikkuse ja omanäolise ning tugeva identiteedi poolest, valisime tänavuse suvekooli teemaks juurte ja identiteedi teema. Räägime suguvõsa- ja nimeuurimisest, pereajaloo jäädvustamise erinevatest viisidest, haudade kaardistamisest, pere- ja kohapärimusest. Tutvustame teemaga seotud kogusid Eestis ja väliseesti arhiivides.

Setomaa on unikaalne ja omapärane ka seetõttu, et see on piiriala. Piiride muutumine ja elu piirialas on jätnud oma jälje ka siin elavatesse inimestesse. Aruteludesse mitmes kultuuris elava inimese mitmikidentiteedi üle kutsume osalema välismaal elavaid eestlasi, Eestisse tagasi pöördunud väliseestlasi, setosid ja identiteediuurijaid.

Suvekoolist osavõtjad kogunevad 26. juunil Tartus, et külastada Rahvusarhiivi Tartu peahoonet Noorat ja sõita seejärel tellitud bussiga Setomaale Värska Sanatooriumisse. 27.-28. juunil toimuvad ettekanded ja arutelud, vaatame dokfilme. 29. juunil teeme ringsõidu Setomaal, külastame Värska Talumuuseumi, Saatse ja Obinitsa muuseume. Õhtuks tuuakse suvekoolist osavõtjad Tartusse.

Lisaks väliseesti kogukondade esindajatele astuvad suvekoolis üles inimesed Eesti mäluasutustest, mis on nimetatud teemaga seotud, tegelevad vastavate kogude arendamise, uurimise ja tutvustamisega: Rahvusarhiiv, Eesti Isikuloo Keskus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Mälu Instituut, Setomaa Kultuurikeskus jt.

Registreerumise lõpptähtaeg on 21. juuni!