MTÜ Baltic Heritage Network (BaltHerNet) austab igaühe privaatsust ja õigust isikuandmete kaitsele. Siin on selgitused, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid kasutame ning kaitseme.

Üldised põhimõtted

  • Igaühel on õigus otsustada selle üle, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse.
  • BaltHerNet kogub ja kasutab isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik BaltHerNeti eesmärkide saavutamiseks.
  • BaltHerNetile edastatud isikuandmeid kasutatakse vaid selleks eesmärgiks, milleks need on edastatud. BaltHerNet kustutab või anonümiseerib isikuandmed, mille töötlemine ei ole enam eesmärgipärane.
  • BaltHerNet ei luba isikuandmetele ligi pääseda ega anna neid välja riigile ega teistele isikutele, välja arvatud juhul kui selleks on üheselt selge seaduslik alus või andmesubjekti nõusolek.

Milliseid andmeid kogume, mille alusel ning kuidas neid kasutame

Isikuandmeid kogume üksnes juhul, kui oleme Teilt andmed saanud või olete nende kasutamiseks nõusoleku andnud või andmete kasutamise aluseks on muu õiguslik alus (nt meievaheline leping).

Isikuandmete avalikustamine

BaltHerNetil on õigus Teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidaja, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. BaltHerNet edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed näiteks volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile, Smart ID-le jms. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.

Turvalisus

Rakendame ettevaatusabinõusid, hoidmaks Teie andmeid võimalikult turvaliselt ning kaitsmaks neid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

Teie õigus kogutud andmetest teada ja neid uuendada

Teil on õigus teada saada, milliseid Teie isikuandmeid BaltHerNetis talletatakse ning neid soovi korral parandada, kustutada või nende kasutamine peatada. Selleks võite saata meile e-kirja aadressil karin.kiisk[at]gmail.com.

Küsimused ja lisateave

Lisainfo ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust: https://www.balther.net/balthernet/contact-us/