Kuidas arhiive üle anda?

Kui omanikul ei ole soovi ega võimalusi arhiivi säilitamiseks, saab arhiivi edaspidiseks hoidmiseks anda arhiiviasutusse.

Selleks on oluline tutvuda mäluasutustega ning otstarbekas on valida asutus, kes säilitab juba oma kogudes sarnase profiiliga dokumente ning esemeid.

Samuti tuleb veenduda, et asutusel on võimalik tagada teie kogule nõutavad säilitustingimused.

Kogu kasutusse andmisel saate ise määrata ettekirjutuse juurdepääsupiirangute ja autoriõiguste kaitse kohta.

Kõik üleandmise tingimused peavad kajastuma lepingus.

Eestis võtavad arhiive, trükiseid ja esemelisi kollektsioone riiklikule säilitamisele muuseumid, avalikud arhiivid ja raamatukogud.