Kultuurilugu

Raamatud
• Ameerika eestlaste kultuuripärandi hoidja Eesti Arhiiv Ühendriikides : lühiajalugu 1964-2004 / koost. Evald Rink. Lakewood, 2004. 74 lk.

• Eesti keel ja kultuur maailmas: 13.–15. august 2000, Tartu [konverentsi] ettekanded / koost., toim. ja eessõna autor Jüri Valge. Tartu, 2002. 110 lk.

• Eesti Kool : Stockholm 1945–2005 = Estniska skolan / tekst : Liisa Aus ; koost. Liisa Aus ja Maimi Parik. Stockholm, 2004. 128 lk.

• Estonian culture in exile : 10 years of estonian cultural activities in Sweden : Aims of estonian cultural policy in exile. Stockholm, 1956. 27 l.

• Fanny de Siversi kogutud teosed viies köites:
1) Sivers, Fanny de. Kogu mu elu on advendiaeg (Kogutud teosed I). Koost. ja toim. Arne Hiob. Tallinn : Gallus, 2018. 594 lk.
2) Sivers, Fanny de. Inimeste ja loomade maailm : kirjad eesti sõpradele (Kogutud teosed II). Koost. ja toim. Arne Hiob. Tallinn : Gallus, 2019. 551 lk.
3) Sivers, Fanny de. Vaatlusi maailmale Pariisist (Kogutud teosed III). Koost. ja toim. Arne Hiob. Tallinn : Gallus, 2020. 588 lk., ill.
4) Sivers, Fanny de. Evangeeliumiga maailma teedel (Kogutud teosed IV). Koost. ja toim. Arne Hiob. Tallinn : Gallus, 2020. 562 lk.
5) Sivers, Fanny de. Ükski väärtus ei lähe kaduma (Kogutud teosed V). Koost. ja toim. Arne Hiob. Tallinn : Gallus, 2021. 616 lk.

• Hinrikus, Rutt; Kirss, Tiina-Ann. Eesti elulookirjutus : antoloogia. Toimetajad Kanni Labi ja Ülle Kaart. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. 571 lk.

• Kalamäe, Raivo. Ühe kotka lend : meenutusi Eestist, sõjateelt ja pagulusest. Koostanud ja toimetanud Ivar ja Anu Jõesaar. [Tartu] : Otto Wilhelm, 2019. 206 lk. : ill., portr.

• Keelekosti kodumaalt : kümme aastat Peterburi keelepäevi / koost. ja toim. Jüri Valge. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010. 185 lk.

• Kirjad : 1952-1961 : Ella Ilbak, August Gailit / koost. Piret Noorhani ; toim. Maie Mägi; kujundanud Evelin Kasikov. Tallinn : Tänapäev, 2009. 137 lk., ill.

• Kirjarahva pildiraamat: Fotosid aastatest 2001-2009 = Picture book of writers: photos from 2001-2009 / koost. Alar Madisson, Piret Noorhani, Vilve Asmer; tõlk. Anne Lange; toim. Leili Punga; kujundanud Kristiina Rosina, kaas Kalle Müller; pildistanud Alar Madisson. Tartu : Kunst, 2009. 127 lk.

• Korporatsioon Vironia ajalugu piltides = Fraternity Vironia – a pictorial history. Koostajad Urmet Paloveer, Erkki Jõgi. Tartu : Korporatsioon Vironia vilistlaskogu, 2020. 208 lk., ill.

• Kröönström, Helju. Kunst ja armastus : memuaar-romaan. Toimetanud Kai Ellip. [2., muudetud trükk.] Tallinn : H. Kröönström, 2018. 257 lk. : ill.

• Lattik, Jaan. Minu Karula album: aja- ja eluloolisi lehekülgi. Karula: Toivo Kotov, 2018. 76 lk., ill.

• Mahtina, Veronika. Eesti Jaani kirik Peterburis = Эстонская церковь Св Иоанна в Петербурге.Tallinn, 2009. 163 lk.

• Maiberg, Lea. Salakeele käsiraamat II. Kunstnik Ülle Meister. [Tallinn] : New Yorgi Eesti Kool, 2019. 85 lk., ill.

• Memoirs. I : a compilation of memoirs from the Estonian Memoir Writer’s Group of Tartu College = Mälutunglad. I. Toimetaja Maie Ilves. Toronto, Canada : [Tartu College], 2018. 529 lk. : ill., portr.

• Mägi, Riina. Filmimees seespool aiamüüri : Theodor Lutsu 125. sünniaastapäevaks koostatud kogumik, mis põhineb Theodori ja tema abikaasa Aksella sõprade ja mõttekaaslastega peetud kirjavahetusel. Palamuse : Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, 2021. 180 lk., ill.

• Niiler, Herbert A. Estonia to America : my town, my work, my journey through chaotic times. Marshfield, Vermont : Niiler Family Publishing, 2015. xiii, 220 lk. : ill., portr.

• Nõu, Enn. Elu ja aeg : elufilm või elu filmidega : päevikulised mälestused ja meenutused. Toimetanud Vivian Siirman. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2019. 259 lk.

• Pullat, Raimo. Lootuste linn : Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn, 2004. 502 lk.

• Purje, Eerik. Vakamaast aakriteni : monodialoog Tõnu Õnnepalu „Aakri” lugejaga. Tallinn : Argo, 2020. 139 lk.

• Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006 : artiklid ja ettekanded = International conference on the baltic archives abroad : articles and papers = Starptautiskā konference par baltiešu arhīviem ārzemēs 2006 : raksti un referāti / Eesti Kirjandusmuuseum … [jt.] ; koost. Piret Noorhani ; tõlk. Anne Lange … [jt.] ; toim. Velly Roots … [jt.]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2007.

• Raus, Urmo. Parnass : Pariis 1991–1993. Tallinn : Tammerraamat, 2020. 220 lk., ill.

• Saaber, Kalju. Punaselageda saaga : [romaan]. Tallinn, 1991. 479 lk.

• Saar, Ylo Mark. Isa lood tütrele. [Türi] : Saarakiri, 2018. 296 lk. : ill., portr.

• Salasoo, Inno. Rahutu meri : autobiograafia. Saatesõna Mare Kõiva. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. 381 lk., ill., portr., noot.

• Salasoo, Inno. Rahutu meri : autobiograafia : Austraalia väljaanne. Sydney, 2019. 343 lk., ill.

• Soosaar, John. The journey : our family’s post-war Odyssey. [Halifax, Nova Scotia] : s. n., [2018]. 115 lk. : ill.

• Sõprade kirjad on su poole teel : Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus 1965-1991 / koost. ja kommenteerinud Sirje Olesk ; toim. Tiina Saluvere ; kujundanud Kalle Müller. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 336 lk.

• Tammer, Enno. Ilon Wikland. Elu pildid. Tallinn : Tammerraamat, 2017. 335, [1] lk., ill.

• Tartu College ajakirjanduse peeglis 1968–1992 : Akadeemiline Kodu, Tartu Instituut, Eesti Keele Lektoraat, Eesti Õppetool, Bibliograafia Klubi / toim. Leo Koobas. Toronto, 1997. XII, 469 lk.

• Treiman, Jaak. Võlulehviku tuules: üle 30 aasta Eesti aukonsulina teeninud Jaak Treimani pere lugu kolmel mandril. Tõlkinud Merike Pilter. [Tallinn]: Tammerraamat, 2018. 239 lk., ill.

• Uiga, Endel. Mindscapes. Tallinn : Eesti Rooma Klubi, 2019. 31, [1] lk., ill.

• Uiga, Endel; Betz, G. Meredith. Where the light comes from : a memoir. Perkasie (Pennsylvania, USA) : Pearl Buck Writing Center Press, 2020. 153 lk., ill.

• Valget, punast ja rohelist kanda : korporatsioon Filiae Patriae sada aastat. Koost. Janet Laidla, Kristi Kukk, Riina Reinvelt. Tartu, 2020. 223 lk.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000. I. Tallinn, 2003. 206 lk.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000 : analüütiline ülevaade [võrguteavik]. Tallinn, 2003.

• Valmas, Anne. Kodutanumast kaugemal : valimik artikleid väliseesti kultuurist. Tallinn, 1994. 131 lk.

• Valmis, Aavo. Emakeeleõpetus Venemaa eesti koolides. Tallinn, 1997. 93 lk.

• Õnnepalu, Tõnu. Aaker : (Muskoka, Ontario, CA). Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2019. 388 lk.

Allikapublikatsioonid

• Hollo, Maarja. “Püsida aja kiuste, laulda aja kiuste…”: katkendeid Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetusest. – Tuna, 2018, 1, 105-122.

• Hollo, Maarja. Valgete ööde peegeldus : Ivar Ivaski ja Bernard Kangro dialoog kirjades. – Tuna, 2020, 3, 120–139.

• Ivask, Ivar. „Tagebücher 1957−1963”. – Tuna, 2018, 4, 126−136.

• Kronberg, Janika. Ajalugu ja ulme : Karl Ristikivi ja Kalju Kirde kirjavahetusest. – Tuna, 2019, 3, 129−133.

• Kronberg, Janika. Kirjad laagrist : Karl Ristikivi kaks kirja Eerik Laiule Sigtuna põgenikelaagrist. – Keel ja Kirjandus, 2017, 10, 787-794.

• Kronberg, Janika. “Teiega kirjavahetus on mulle aina kasuks” : Elin Toona ja Valev Uibopuu / Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjavahetusest. – Keel ja Kirjandus, 2020, 11, 976–983.

• Korp! Vironia eesti ajakirjanduses. Koostanud Krister Kruusmaa ja Martin Mändveer. Tallinn, 2020. 407 lk.

• Metste, Kristi. Pärnu-Pariis-Amsterdam : Hella Talviku kirjad vanematele ja vendadele 1927-1940. – Tuna, 2016, 4, 102-126.

• Laak, Marin; Kronberg, Janika. Eesti kirjanduselu Ameerikas : Hellar Grabbi ja Ants Orase kirjavahetus 1962–1964. – Tuna, 2021, 2, 121–141.

• Ojamaa, Triinu. Aksel Mark ja Randar Hiir kultuurikontaktidest Helsingis 1962. – Tuna, 2016, 1, 118-125.

• Ojamaa, Triinu. Eesti päevade telgitagustest : Hain Rebase kirjavahetus maailma poliitikatippudega. – Tuna, 2017, 3, 128-139.

• Ojamaa, Triinu. Sõnumeid „maailma äärelt“ : Aksel Valgma kirjad Artur Adsonile. – Tuna, 2019, 4, 123–132.

Artiklid
• Arraste, Angela; Zajedova, Iivi; Rüütel, Eha. Rahvatantsuharrastusega seotud kultuuri- ja suurpeod väljaspool Eestit. – Mäetagused, 49, 2011, 49–64.

• Asmer, Vilve. Uusi laekumisi Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi. – Keel ja Kirjandus, 2019, 7, 591−594.

• Irs, Ellen. Toronto arhiividest – Mulkide almanahh, Tartu, 2000, 10, 126–128.

• Haug, Toomas. Eduard Vilde ja New York : lisandusi biograafiale. – Looming, 2021, 7, 948–963.
Kronberg, Janika. Elu ja surm New Yorgis : märkmeid Karl Asti viimasest kümnendist. – Looming, 2021, 7, 964–975.

• Hukka, Anna. Kodu mitmemõõtmeline tähendus : Valev Uibopuu pagulasaastad. Soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Johanna Ross. – Keel ja Kirjandus, 2020, 11, 951–968.

• Kirby, Michael D. Sada aastat õigusteoreetik Ilmar Tammelo sünnist. (Tõlkinud Kalle Hein) – Akadeemia, 2017, 3, 387-409.

• Kirss, Tiina Ann. Eesti ideoloogia 1970. aastate Välis-Eesti mõtteloos. – Rahvusülikooli omad ja võõrad. (Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 44) Tartu : Tartu Ülikooli muuseum, 2016. Lk. 186-194.

• Korb, Anu. Eestlased Kanadas ja Siberis. – Mäetagused, 49, 2011, 185–190.

• Korb, Anu. Torontos Siberi eestlasi tutvustamas. – Sirp, 2011, 25. nov.

• Korb, Anu; Kalkun, Andreas. Dokumentaalfilmi tõest ja eetikast. – Teater. Muusika. Kino, 4, 2013, lk. 118–121.

• Kronberg, Janika; Rummo, Paul-Eerik; Härm, Viiu; Ilus, Peeter; Merilai, Arne. Ameerika sidemees : Hellar Grabbi meenutades. – Looming, 2019, 2, 274−283.

• Kuusk, Külliki. Puustusmaa kirjanik Veera Saar : Veera Saare elu- ja loominguloolised seosed eestlaste asundusega Tikapesas. – Tuna, 2019, 1, 115−128.

• Küng, Enn. Aleksander Loit in memoriam. – Tuna, 2021, 1, 151–154.

• Laak, Marin. Globaalne Ivar Ivask ja Eesti. – Tuna, 2018, 4, 118−125.

• Merivoo-Parro, Maarja. Kiirkohtingud õõnestajatega. – Vikerkaar, 2017, 4-5, 79-89.

• Mäger, Mart. Eestlased Kaug-Idas. – Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn, 1970, 216–226.

• Noorhani, Piret. Baltic Heritage Network – virtuaalne ja reaalne arhiivikogukond. – Lennuk, 2010, nr… lk.

• Noorhani, Piret. Baltic Heritage Network : die Pflege des exilbaltischen Kulturerbes – Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven. – Forschungen zur Baltischen Geschichte. Tartu, 2008, 3, lk. 239-242.

• Noorhani, Piret. Ilbaku jätkuv taastulemine – Ilbak, Ella. Otsekui hirv kisendab… : mälestusi ja tõekspidamisi. Tallinn: Tänapäev, 2009, 264-272.

• Noorhani, Piret. Kas VEMU juba paistab? – Eesti Elu, 2010, 18. juuni, 3 ja 7.

• Noorhani, Piret. Networking the cultural heritage of the estonian diaspora: attempts and experiences. – Knygotyra : Mokslo darbai = Book science : Research papers. Vol. 50 Vilnius, 2008, lk. 236-243.

• Noorhani, Piret. Preserving Cultural Heritage of the Estonian Diaspora. – AjaKaja, 2010, Summer 2010, Volume 32, 8-9.

• Noorhani, Piret. Tartu College’is räägiti Kanada eestlaste kultuuripärandist ja VEMUst. – Eesti Elu, 2010, 5. veebr., 1, 13.

• Noorhani, Piret. Tartu Instituudi Arhiiv Torontos. – Paar sammukest. Eesti Kirjandusmuusemi aastaraamat XIII. Tartu, 1996, 123–135.

• Noorhani, Piret. Tulise oraga õhku tõmmatud sõõr – Kirjad 1952-1961. Ella Ilbak, August Gailit. Tallinn: Tänapäev, 2009, 7-33.

• Noorhani, Piret. Väliseesti arhiivid eile, täna homme. – Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ja selle mõju. / Great exodus in 1944. The Flight of Estonians to the West and its influences. Tartu: Tartu University, 2006, 170-190.

• Noorhani, Piret. Väliseesti kultuuripärandist ja VEMUst eriti = The cultural heritage of expatriate Estonians and the Museum of Estonians Abroad. – Bibliograafia Klubi 25. Toronto: 2010, 15-22.

• Noorhani, Piret. Kunstirahva uus algus. Paul Olaki kirjad Hanno Kompusele põgenikelaagri ajast. – Tuna 2013, 3, lk. 127-135.

• Oja, Hannes; Teder, Erik. Eesti Raamatu Aasta Kanadas 2000/2001.–Raamat on…II. Tallinn, 2002, 85–89.

• Ojamaa, Triinu. Festivalide funktsioon kodu- ja eksiileesti kultuurisuhtluse kujunemisloos. – Methis : studia humaniora Estonica, 2017 (19), 8-30.

• Ojamaa, Triinu. Kroonikaklipp kui kultuuriloo dokument : Hindåsi juhtum. – Mäetagused, 2016 (63), 67-88.

• Pädam, Tiit. Üks või mitu – eesti luterlik kirik kodumaal ja väljaspool Eestit. – Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet, 2017, 28. juuni, lk 11.

• Raag, Raimo. Aarand Roosi mälestuseks : (28. V 1940 – 9. VIII 2020). – Keel ja Kirjandus, 2020, 11, 1000–1003.

• Saaber, Kalju Kaevuvinnade otsingul. – Kaimude raamat: Publitsistikat ja reisikirju 1974–1980. Tartu, 1982.

• Salumäe, Mart. Oluliste otsuste aeg välis-eesti kirikus. – Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word, 2017, 6. juuli, lk 9, 11.

• Talve, Lauri. Mälestusi isast : Ilmar Talve 100. – Looming, 2019, 1, 87−91.

• Tamm, Marek. Mis saab rändeajastul eesti kultuurist? – Eesti Päevaleht, 2017, 5. juuni, lk 11.

• Tuisk, Astrid. Kooliõpetus ja eestlastest köster-koolmeistrid Siberis 19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi alguskümnenditel. – Paar sammukest XXII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2006. Tartu, 2006, 161–181.

• Valmas, Anne. Estonian printed heritage in exile : the Centre of Estonian Exile Literature at Academic Library of Tallinn University. – Knygotyra : Mokslo darbai = Book science : Research papers. Vol. 50 Vilnius, 2008, lk. 227-235.

• Veidemann, Rein. Eesti kirjanduskultuurilised kõnetused. – Postimees : AK, 2017, 17. juuni, lk 12-13.