Baltic Heritage Network´i konverents
Balti diasporaa uued algused
26.-29.06.2018
Tartu

 

Eest, Läti ja Leedu Vabariigid tähistavad 2018. aastal oma 100. sünnipäeva. Sel puhul vaatavad ajas tagasi mitte ainult Balti riigid vaid ka Balti diasporaakogukonnad. Taolised suured tähtpäevad annavad lisaks olnust kokkuvõtete tegemisele põhjust ka ajas ettepoole vaadata, et seada sihte tulevikuks.

Baltic Heritage Network tähistab Balti riikide 100. sünnipäeva konverentsiga “New Beginnings of Baltic Diaspora” Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Balti diasporaa valikud nii kogukondade kui üksikisikute jaoks nii ajaloos kui tänapäeval on nagu hargnevate teede aed: uued algused leiavad aset vaatamata sellele, kas me paneme seda tähele või mitte. Konverents pakub võimaluse vaadelda erinevate kogukondade ja nende arhiivide poolt kogetud lõppe ja algusi nüüd ja minevikus. Olgu tegemist suulise ajaloo ja perekonnalugudega või muutlike migratsioonivoogudega, uute kogude tekkimise või olemasolevate  edendamisega, tähtis on see, kuidas tunda ära muutusi ja muuta lõpud uuteks algusteks. Kas ja kuidas suudame neid muutusi jäädvustada arhiivi- jt kogudes? Kuidas peavad diasporaa mäluasutused vastu ühiskonnas aset leidvatele muutustele?

Konverentsile on oodatud esinema akadeemilised uurijad, mäluasutuste spetsialistid, diasporaakogukondade esindajad – kõik, kellele Balti diasporaakogukondade püsimine, ajaloo ja kaasaja jäädvustamine, mõtestamine tähtis on.

MTÜ BaltHerNet eesmärgiks on arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. BaltHerNet arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke koostöövõrgustikke, haldab ja arendab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali balther.net, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi.

Konverentsi töökeel on inglise keel ja konverentsi aitavad partnerasutustena korraldada Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Rahvusarhiiv.

 

Rohkem informatsiooni www.balther.net ingliskeelsel lehel: https://www.balther.net/cooperation-2/conferences/balthernet-conference-2018-new-beginnings-baltic-diaspora/paper-call/