Uurimistööd

Doktoritööd
• Gilmour, Julie Frances. “The kind of people Canada wants”: Canada and the Displaced Persons, 1943-1953. Toronto Ülikooli ajaloo osakond, 2009. v, 259 lk.

• Jürgenson, Aivar. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2002. 297 lk.

• Кивимяе, Сирье. Столыпинская аграрная реформа в Прибалтике: [дисертация на соискание ученои степени кандидата исторических наук]. Таллин 1981. Käsikiri Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudis.

• Korb, Anu. Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 430, [1] lk. : ill., portr.

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945–1952 : Eesti pagulaste näitel. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 201 lk.

• Merivoo-Parro, Maarja. Pursuing Estonianness in Cold War U.S.A. : education, recreation, humor and overlapping diasporic conditions : [võrguteavik]. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2018. 177 lk.

• Praakli, Kristiina. Esimese põlvkonna Soome eestlaste kakskeelne keelekasutus ja koodikopeerimine. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 24. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.

• Svanberg, Johan. Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952. Linnaeus University Dissertations. Göteborg 2010.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. I-II. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2003. I- 206 lk., ill.; II- 398 lk., ill.

Magistritööd
• Aaresild, Ann. „Leht ei mõjutanud meid, ma ei usu” : meedia roll ja muutused külma sõja algusest tänapäevani väliseesti kogukondades Kanadas ja USA-s. TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, 2020. 89 l. Juhendaja Aet Annist.

• Aaresild, Ann. Suhtlemine läbi raudse eesriide. 1944. aasta pagulaste kontaktid kodumaaga Ameerika ja Kanada eestlaste näitel. Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2015. 107 lk- Juhendaja: Ene Kõresaar

• Allik, Mari. Lõuna-Rootsi noored eestlased: nende keel ja identiteet. Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakonnas. Tartu, 2002.

• Arro, Krista. Üleilmakooli roll välismaal elavate eesti päritolu laste eesti keele oskuse arendamisel ja identiteedi kujundamisel. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2023. 83 l. Juhendaja Tiina Rüütmaa.

• Jaanus, Hugo. Eesti evangeeliumi luteri usu kirik eksiilis. 1992. Tartu Ülikooli usuteaduskond.

• Jürisson, Sander. Eestlased Brasiilias: ränne ja kohanemine. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 2012. 133 lk. Juhendaja: Aivar Jürgenson.

• Kalajärv, Jane. Kultuuriidentiteet ja koduinterjöör: Kanada eestlaste näitel. Tallinn, 2011.

• Karu, Kristel. Ethnic identity in different contexts and generations: the case of Estonians in Estonia and Sweden. Tartu, 1997.

• Kask, Inga. Eestlaste tagasiränne Eestisse aastatel 1989-2000. Tartu, 2006. Täistekst Tartu Ülikooli Raamatukogu digikogus.

• Keedus, Krista. Taevase ja maise armastuse motiivid Karl Ristikivi “Hingede öös” ja ajaloolises sarjas. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut, 2018. 129 l. Juhendajad: Marina Grišakova ja Eva Lepik.

• Korkus, Mari-Liis. Miks nad blandavad? Koodivahetuse funktsioonidest viie rootsi-eesti kakskeelse teismelise näitel. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2020. 102 l. Juhendaja Virve-Anneli Vihman.

• Könninge, Reti. Väliseesti noorte identiteet ja eestlus. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2019. 79 l. Juhendaja Birute Klaas-Lang.

• Lillipuu, Liina. Rahvatantsu osa eesti rahvuskultuuri säilitamisel Kanadas. T.E.R.R. Kungla põhjal : magistritöö / juhendaja Angela Arraste. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2013. 93 l.

• Linder, Üllas. Ajakiri „Usurändur” aastatel 1952−1991. Tartu Ülikooli usuteaduskond, 2006. 123 l. Juhendaja Riho Altnurme.

• Махтина, Вероника. Петербургские эстонцы: идентичность и использование СМИ . Tartu, 2006. Täistekst Tartu Ülikooli Raamatukogu digikogus.

• Merivoo-Parro, Maarja. New Yorgi Eesti Haridusselts ja pagulased. Tallinn, 2010.

• Mets, Rita. Arved Viirlaiu „Ristideta hauad“ : lugemismudelid ajas ja ruumis. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2017. 131 l. Juhendaja: Anneli Kõvamees.

• Mištšenko, Jekaterina. Johannes Aavik keelekorraldajana Rootsis (1944–1973). 2012. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Nurmela, Birgit. Kodumaalt põgenemine : kollektiivne trauma, rahvuslus ja usk luteri kirkuõpetajate[!] jutlustes. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2019. 74 l. Juhendajad Linda Kaljundi ja Aivar Jürgenson.

• Paas, Liina. Austraalia eestlaste keeleline identiteet ja viisid, kuidas tõlkimine saab seda toetada. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2020. 84 l. Juhendajad Anna Verschik ja Anastassia Zabrodskaja.

• Palmet, Anneli. Väliseesti laulupeod Toronto eestlaste koorielu näitel. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakond, 2011. 84 l. Juhendaja: Triinu Ojamaa.

• Parro, Priit. Diasporaa-kogukonna laagrikasvataja enesereflektsioon[!] Kanada Jõekääru suvekodu näitel. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, 2019. 62 l. Juhendaja Maarika Veigel.

• Paulus, Ivo. Kaug-Ida eestlased: kohanemine, identiteet, assimileerumine. 2009. Juhendaja Aivar Jürgenson. Asub TLÜ Ajaloo Instituudis.

• Pehk, Triin. The Story of Estonian Passport -The Attitudes of the Estonian Diaspora in Australia towards Estonia. Master of Applied Anthropology Thesis. Supervisor: Senior Lecturer Nyiri P. Sydney, 2007. Macquarie University, Department of anthropology.

• Põder, Annemari. Ränkraske tagasitee koju: eestlaste opteerimine Siberis. Tartu, 2011. Juh. prof. Aadu Must.

• Rahkema, Heli. Tartu Ülikool ja Aafrika (1802-1940). Tartu Ülikooli ajaloo osakond, 2003. 139 l. Juhendaja: Karin Hiiemaa.

• Raju, Evelyn. Perekonna keelepoliitika eesti kogukonnas Norras. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2017. 76 l. Juhendaja: Anastassia Zabrodskaja.

• Raudsaar, Mervi. Võõrsil tehtud noorsootöö kui eestluse hoidja ja kandja. Magistritöö. Käsikiri TÜ sotsiaalpoliitika õppetoolis. Tartu, 2004.

• Rohtmets, Helen. Eesti kodakondsuse kujunemine: põhimõtted ja praktika. Tartu, 2005. Juh prof Eero Medijainen. Täistekst Tartu Ülikooli Raamatukogu digikogus.

• Semjonov, Meeli. Poliitiline osalus väljaspool päritolumaad : võõrsil olevate eestlaste hoiakud. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut, 2017. 149 l. Juhendajad: Vello Pettai ja Mai Beilmann.

• Sepp, Britta. Meedia- ja suhtlusvõrgustike roll rändel ja kohanemisel : Soome rännanud ja tagasirännanud eestlaste näitel. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, 2017. 107 l. Juhendaja: Marianne Leppik.

• Särgava, Helgi. Buenos Airese EELK Reformatsiooni Kogudus. 1994. EELK Toronto Usuteaduse Instituut.

• Talvet, Irene. Eesti keele ja kultuuri alalhoidmine Soomes elavate põhikooliealiste lastega eesti perede näitel. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2019. 50 l. Juhendaja Tiina Rüütmaa.

• Teral, Maarika. Taani eestlaste keelest. Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakonnas. Tartu, 2007.

• Tooming, Kadri. Lõuna-Eesti küla Vene impeeriumi keskvalitsuse kolonisatsioonipoliitika mõjuväljas. Tartu, 2008. Juh prof Aadu Must. Täistekst Tartu Ülikooli Raamatukogu digikogus.

• Valmas, Anne. Eesti raamat paguluses : kirjastustegevus ja kultuuritaust. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 1997. 129 l., ill. + ingl. k. kokkuv. (9 l.).

• Vengerfeldt, Elis. Eestlaste välja- ja tagasirände meediarepresentatsioon 2004-2008. Tartu, 2009. Juh. Külliki Korts. Täistekst Tartu Ülikooli raamatukogu digikogus.

Bakalaureusetööd
• Aaresild, Ann. Inglismaa eestlaste väljarände- ja kohanemiskogemus: ühe allikakompleksi sekundaarse kasutamise probleemist. Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide Instituut, 2011. 97 lk. Juhendaja: Ene Kõresaar

• Allandi, Grete. Endel Kõksi kirjavahetus Arno Vihalemmaga : Endel Kõks kui moodne kunstnik ja pagulane. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2015. 56 l. Juhendaja Tõnis Tatar.

• Ait, Kristina. Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe Euroopas. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Aulis, Helina. Estonios en los países hispanohablantes de Sudamérica desde la segunda guerra mundial hasta finaales del siglo XX. 2005. Tartu Ülikooli germaani-romaani filoloogia osakond.

• Domaševa, Jekaterina. Pagulase identiteet Helga Nõu romaanis „Hundi silmas“. Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut, 2013. 38 l. Juhendaja: Priit Kruus.

• Feldmann, Alex. Inimesekujutus Karl Ristikivi luulekogus „Inimese teekond“. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2017. 38 l. Juhendaja: Kadri Tüür.

• Jürisson, Sander. Organiseerunud eestlased São Paulos ja Rio de Janeiros (1925–1940).Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 2009. 90 lk. Juhendaja: Aivar Jürgenson.

• Kalmet, Mihkel. Ajalehe Uus Ilm retseptsioon Eestis ja Ameerika Ühendriikides. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2016. 41 l. Juhendaja Eero Medijainen.

• Karus, Kathriin. Eesti kirjanduselu Torontos. Tartu : Tartu Ülikool, 2014.

• Kase, Keili. Alberta eestlaste suhtumine eestlusesse aastal 2016. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2017. 67 l., ill. Juhendaja: Karin Veski.

• Kikajon, Gertrud. Paul Reets kui kunstikriitik. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2013. 59 l. Juhendaja Tiiu Talvistu.

• Kivi, Marii. Antiikkultuuri motiivid Karl Ristikivi romaanides “Rohtaed” ja “Rooma päevik”. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut, 2020. 64 l. Juhendajad Leena Kurvet-Käosaar ja Anne Lill.

• Kivisild, Maarja. Karl Ristikivi “Hingede öö” retseptsioon Eesti perioodikas aastatel 1955-2014. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2018. 30 l. Juhendaja: Anneli Kõvamees.

• Kolde, Pauliina. Marie Underi kirjad Ivar Ivaskile. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2017. 54 l., ill. Juhendajad: Leena Kurvet-Käosaar ja Rutt Hinrikus.

• Kruuse, Merilin. Ameerika Ühendriikide eestlaste keelest. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Kukk, Herkki. Araabia-Iisraeli konflikti kajastamine väliseesti ajakirjanduses 1947-1973. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2017. 75 l., ill. Juhendaja: Helena Sepp.

• Kumari, Iris. Chicago eestlaste eesti keel. 2010. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Kunder, Anni-Marie. Eesti asunduste haridus- ja kultuurielu Krimmis ja Kaukaasias. 2012. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Köster, Mariana. Regionaalse identiteedi säilitamine väliseestlaste hulgas Hiidlaste Seltsi näitel (1944-1980). Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2018. 45 l. Juhendaja: Aivar Jürgenson.

• Laurits, Kaido.Eestlased Lõuna-Ameerikas 20. sajandi algusest kuni II maailmasõjani. 2003. Tartu Ülikooli ajaloo osakond.

• Leino, Sybille-Dagmar. Eestlased Kaug-Idas 20. sajandi I veerandil. Tartu, 2008. Juh. prof Aadu Must. Käsikiri TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituudis.

• Lorentson, Kristjan. Abhaasia eestlaste identiteedi ja rahvusluse konstrueerimine. 2009. Juhendaja Aivar Jürgenson. Asub TLÜ Humanitaarinstituudis.

• Maripuu, Relika. Estonians in Canada: identity in Salme Ekbaum’s novel Külaliseks on ootus. Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž, 2020. 45 l. Juhendaja Eva Rein.

• Merivoo, Maarja. Eesti taasiseseisvumine ja laul. Tallinn, 2007.

• Mihkeles, Merilin. Väliseestlased Eesti kaitsestruktuuride ülesehitamisel 1990ndatel : taust, pädevused, tegevus. Tallinna Ülikooli ajaloo instituut, 2015. 73 l. Juhendaja: Helena Sepp.

• Mištšenko, Jekaterina. Johannes Aaviku sõnavaraline tegevus Rootsis (1946–1953). 2010. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Niinemets, Iti. Rahvusliku identiteedi hoidmine Stockholmi Eesti Teatri näitel. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2018. 69 l. Juhendaja: Heili Einasto.

• Nurmela, Birgit. Kogudus kui diasporaakogukonna keskus: Toronto Vana-Andrese koguduse näitel (1949-1980). Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2016. 65 l. Juhendaja: Sander Jürisson.

• Nõmm, Andri. Uudiseid kodumaalt: Eesti uudiste kajastamine pagulaslehtedes 1945-1949 Eesti Rada ja Välis-Eesti näitel. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2018. 72 l. Juhendaja: Sander Jürisson.

• Ojala, H. Etniline tagasiränne: Abhaasia eestlaste juhtum. Tartu, 2003.

• Orav, Birgit. Eesti läänediasporaa täienduskoolide õppetöö korraldus ning eesmärgid. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2016. 58 l. Juhendajad: Sander Jürisson ja Sireli Uusmaa.

• Palmiste, Tiina. Eesti täienduskoolid Rootsis ja Kanadas. 2010. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Pettai, Merit. Kanada eestlaste kolmanda põlvkonna keelest. 2010. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Põder, Annemari. Eestlaste opteerimine Siberist. Tartu, 2009. Juh. prof Aadu Must.

• Reintam, Häli Ann. Eesti välisränne 1920−1940. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2014. 68 l. Juhendaja Jaak Valge.

• Remmel, Epp. Eestluse käsitlemine ajalehe „Vaba Eesti Sõna“ juhtkirjades : eestlus on looming (W. Rand). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, 2015. 75 l. Juhendajad Maarja Lõhmus ja Andres Kõnno.

• Rüütli, Liisa. Eesti taasiseseisvumisega seotud protsesside kajastamine ajalehe Vaba Eesti Sõna veergudel (1987-1988). Tallinna Ülikooli ajaloo instituut, 2015. 69 l. Juhendaja: Sander Jürisson.

• Soone, Mari. Rahvuslik identiteet ning selle säilitamine muusika kaudu teises kultuurikeskkonnas Iirimaa eesti kogukonna näitel. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016. 35 l. Juhendaja Kadri Steinbach.

• Speek, Mari. Eestlased Põhja-Ameerikas (kuni Eesti Vabariigi tunnustamiseni 28.07.1922)”. 2006. Juhendaja Aivar Jürgenson. Asub TLÜ Ajaloo Instituudis.

• Tooming, Kadri. Väljarändamisliikumine talurahvaasjade komissari materjalide põhjal: Tartumaa I jaoskond 1898-1904. Tartu, 2004. Juh prof Aadu Must.

• Uustalu, Sten. Eestlaste väljaränne Krimmi ja Krimmist Põhja-Ameerikasse (1855-1914). Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, 2018. 57 l. Juhendaja: Sander Jürisson.

• Valk, Imre. Eestlaste migratsioon Ameerika Ühendriikidesse pärast Teist maailmasõda ja USA kodakondsuse omandamine. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2016. 39 l. Juhendajad: Kaja Kumer-Haukanõmm ja Jaak Valge.

• Väravas, Tiina-Maria. Identiteedi ja kohanemise aspekte Inglismaal elavate eestlaste näitel. Tallinn, 2004, käsikiri TLÜ Eesti Humanitaarinstituudis. Juhendaja: Aivar Jürgenson.

Seminaritööd
• Aedmaa, Eleri. Ühe Inglismaa eestlanna suuline kõne. Seminaritöö. Käsikiri TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Tartu, 2011.

• Avila, Heili. Keele(uuendus)küsimused Nõukogude Venemaal eesti ajakirjanduses 1920. aastatel. 2006. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Kunder, Anni Marie. Väljarändamise problemaatika kodumaa ajakirjanduses. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Kruuse, Merilin. Ameerika Ühendriikide eestlaste keelest. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Mištšenko, Jekaterina. Keeleküsimused ajalehe Siberi Teataja lisas ”Uus Küla” ja ajakirjas Noored kommunaarid. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Palmiste, Tiina. Eesti keele õpe Kanadas. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Pettai, Kärt. Ühe Kanada eestlanna suuline kõne. Seminaritöö. Käsikiri TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Tartu, 2011.

• Pettai, Merit. Üks tund väliseesti kõnet. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

• Ševeljova, Anna-Liisa. USA eestlaste koodivahetus. 2009. Juhendaja Jüri Viikberg. Asub TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis.

Tartu Ülikooli tudengitööd aastatest 1947-2001
• Kand, Mart. Jakob Lukats – väljarände tegelane ja uurija: [diplomitöö]. Tartu, 1994. Juh. dots. L. Võime.

• Landberg, Odette. Talurahva väljarändamine Eestimaa kubermangust 1860. aastate esimesel poolel. Tartu, 1957. Käsikiri Tartu Ülikooli Ajaloo- ja arheoloogia instituudis, ka TÜ Raamatukogus.

• Lepasaar, Kersti. Eesti asundused Volgamaal: [diplomitöö] Tartu, 1975. Käsikiri TÜ Raamatukogus.

• Lind, Ülo. Eesti asunikud Pihkva kubermangus 19. saj. II poolel ja 20. saj. algul: [diplomitöö]. Tartu, 1992. Juh. L. Eringson. Käsikiri Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudis.

• Lorents, Vaike. Eestlased Läti NSV Alūksne rajoonis: [diplomitöö]. Tartu, 1971. Käsikiri TÜ Raamatukogus.

• Maidre, Ivika. Peterburi kubermangu Jamburgi maakonna eesti asustus 19. sajandi teisest poolest 1905. aastani: [diplomitöö]. Tartu, 1992. Juhendaja Tiit Rosenberg. Käsikiri Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudis.

• Merits, Kuido. Eestlaskond Šanghais 1918-1941. Tartu, 1994. Juh. prof O.M. Klaassen.

• Mikkor, Maarika. Inimese surmaga seotud tavad Kaukaasia eestlastel: [diplomitöö]. Tartu, 1988. Juh. dots. A. Luts.

• Miller, Peeter. Eesti kogukond Mandzhuurias (1918-1923): [diplomitöö]. Tartu, 1992. Juh. dots O.M. Klaassen.

• Moks, Svetlana. Eestlaste väljarändamine Siberisse ja Kaug-Itta 19. sajandil – 20. sajandi alguses : [diplomitöö]. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2001. Juh. Katri Raik.

• Nirk, Endel. Väljarändamise probleemi käsitlus XIX sajandi eesti kirjanduses: [auhinnatöö]. Tartu, 1947.

• Riivits, Iivi. Ajaloolis-etnograafiline ülevaade Siberi eesti asundustest nõukogude perioodil: [kursusetöö]. Tartu, 1982. Eesti Rahva Muuseumis.

• Teral, Kristina. On töö Pihkvamaa eestlaste kohta, aga pealkirja pole seni veel saanud.

• Uibo, Tiiu. Vennasvabariikides paiknevate eesti asunduste looduslikest tingimustest: [diplomitöö] Tartu, 1978. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus.

• Бойков, В. Крестънское движение в Эстонии в 70-90 гг. XIX в: [конкурсная работа]. Тарту 1954. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus.