Muusika

Raamatud
• Hirvesoo, Avo. Kõik ilmalaanen laiali : lugu eesti pagulasmuusikutest. Tallinn, 1996. 381 lk.

• Ojamaa, Triinu. 60 aastat eesti koorilaulu multikultuurses Torontos = 60 years of Estonian choral singing in multicultural Toronto / [toim. Kanni Labi; tõlkija Mall Puhm]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011. 398 lk., [32] lk., ill.

• Suvekooli laulud 2017 : Kokelt Kokele – 10 aastat BaltHerNeti suvekoole : [laulik] / BaltHerNet. [Eesti], 2017. 23 lk.

Monograafiad
• Põldmäe, Alo. Kalevipoeg kontrabassiga : Ludvig Juht ja tema elutee. Tallinn : Eesti Ajaloomuuseum, 2020. 266 lk., ill.

• Täht, Evelin. Tähelend : Jüri Täht – mees rohelisest raamatust. Sipe (Tartumaa) : Pappus, 2020. 355, [1] lk., ill.

• Täht, Evelin; Mikkola, Atro. A rediscovered trio : down memory lane with the Green Book cellist and an apprentice. Sipe (Tartumaa) : Pappus, 2020. 126 lk., ill.

Allikapublikatsioon
• Kirjad. I, (1929-1961) / Eduard Tubin / koost. ja kommenteerinud Vardo Rumessen. Tartu, 2006. 559 lk.

• Kirjad. II, (1962-1982) / Eduard Tubin / koost. ja kommenteerinud Vardo Rumessen ; toim. Valve Jürisson. Tartu, 2006. 655 lk.

Artiklid
• Haas, Ain. Rahvapillipärandi säilitamine Eestis ja välismaal. – Mäetagused, 2016 (63), 89-128.

• Kalkun, Andreas; Oras, Janika. Seto Singing Tradition in Siberia: Songs and “Non-Songs”. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2014, 58, lk. 149-186.

• Kirme, Maris. Huvikeskmes on väliseesti koorikultuur. – Akadeemia, 2012, 7, lk. 1309-1315. (Arvustus: Ojamaa, Triinu. 60 aastat eesti koorlaulu multikultuurses Torontos. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011).

• Merivoo-Parro, Maarja. Estonian by recreation : forging ethnic imagination through communal experience in urban, rural and musical spaces. – Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2018, 67 (3), 375−396.

• Ojamaa, Triinu. How to get involved? The integration strategies of World War II refugees. – Trames, 2019, 2, 173−188.

• Ojamaa, Triinu. Lõimumisest paguluses : Juhan Aaviku mälestuste põhjal. – Akadeemia, 2016, 6, 968-996.

• Ojamaa, Triinu. Rootsi aeg Juhan Aaviku elus : pagulasmemuaarid. – Tuna, 2015, 1, 116-122.

• Ojamaa, Triinu; Valk, Aune; Kanni Labi, Kanni; Karu-Kletter, Kristel. Muusika osast diasporaaeestlaste identiteedis. – Sõna jõul. Diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel. Toimetanud Kristi Anniste, Kaja Kumer-Haukanõmm, Tiit Tammaru. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, lk. 137–155.

• Rebas, Hain. Eesti koorilaulu lõhestatusest nõukogude aastail. – Mäetagused, 2016 (63), 129-150.

• Zajedova, Iivi. Eesti kultuuri suurpeod maailmapärandis. – Mäetagused, 2016 (63), 7-20.

 Helisalvestised
• Ilža, ansambel (esitaja). Kuodel man nadzeivuot. [Rīga] : Lauska : Ilža, 2017. 1 CD + 1 buklett (12 lk.). Ühe laulu esitus lutsi murdes (nr. 13).

• Ilža (ansambel), esitaja. Lutsi rahvalaulud = Ludzas igauņu dziesmas. Rīga : Lauska, 2019. 1 CD, 47 lk. Tekstilisas läti ja inglise keeles Lutsi eestlastest ja nende lauludest (Uldis Balodis, Kristi Salve, Karl Pajusalu). Toodud on laulude noodistus, originaaltekst Lutsi murrakus ja tõlge eesti keelde.

• Korb, Anu (koost). Siberi eestlaste laulud / Songs of Siberian Estonians / Песни сибирских эстонцев. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist / Recordings from the Estonian Folklore Archives / Звукозаписи Эстонского Фольклорного Архива 5. 2., täiendatud väljaanne. Eesti Kirjandusmuuseum 2014. Vt ka: www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased

• Merivoo-Parro, Maarja. Esto-Muusika : Ulgu-Eesti leviplaadid 1958-1988. Tallinn : Mortimer Snerd, 2015. 46 lk.

• Siberi setode laulud [Helisalvestis] = Songs of Siberian seto = Песни сибирских сето / koost. Andreas Kalkun & Anu Korb; [toim. Andreas Kalkun, Anu Korb]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012.

• Tintura (ansambel) ja Arno Tamm (esitajad). Kaugel üksi võõra rahva hulgas : Siberi eestlaste laulud = Far from home : songs of Siberian Estonians. Tallinn, 2020. 1 CD (33’55’’) + 1 voldik + 12 l.