Kirjandus

Raamatud
• Eesti kirjandus paguluses XX sajandil / toim. ja eessõna Piret Kruuspere. Tallinn, 2008. 822 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : kirjandusteadus, kriitika, lastekirjandus / autorid Maie Kalda, Piret Viires, Reet Krusten. Tallinn, 1995. 143 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : luule / autorid Õnne Kepp, Arne Merilai. Tallinn, 1994. 255 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : memuaristika, tõlkekirjandus, kordustrükid / autorid Ülo Tonts, Hilve Rebane, Eerik Teder. Tallinn, 1996. 208 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : näitekirjandus / autor Piret Kruuspere. Tallinn, 1993. 80 lk.

• Harris, E. H. Estonian literature in exile. London, 1949. 36 lk.

• Hasselblatt, Cornelius. Eesti kirjanduse 100 aastat. Toimetaja Kersti Riismaa. Tallinn : Post Factum, 2019. 237 lk., ill.

• Hinrikus, Rutt. Kahe vahel : artikleid kirjandusest ja elulugudest. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016. 350 lk., fotod.

• Hollo, Maarja. Kõik, mis oli, on suurem ja suurem : artikleid eksiilist, traumast ja mälust. Toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2019. 223 lk., fot.

• Iher, Leili. Gustav Suitsu jälil : fakte ja mõtisklusi / [toim. Brita Melts; kujundanud Mari Kaljuste]. Tallinn : Varrak, 2011. 600 lk., ill.

• Jürma, Mall. Naine raamatute keskel (Eesti mõttelugu 156). Tartu : Ilmamaa, 2021. 383 lk.

• Kolk, Raimond. Tuulisui ja teised. Tallinn, 1992. 160 lk.

• Kronberg, Janika. Hästi valitud sõbrad : artiklid Karl Ristikivist ja tema kirjanduslikust ümbrusest. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Karl Ristikivi Selts, 2016. 233 lk., fotod.

• Kronberg, Janika. Tiibhobu märgi all: Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1950–1994. Tallinn 2002, 288 lk.

• Kruus, Oskar. Eestiga südames võõrsil. Tallinn, 1996. 208 lk.

• Kröits ehk Ristikivi: mälestusi ja vestlusi. Koostanud ja kommenteerinud Janika Kronberg ja Brita Melts, toimetanud Brita Melts. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2018. 455 lk., ill.

• Lepik, Kalju. Vaid üks eesti kirjandus : mälestusi, arvustusi, kõnesid ja vestlusi. Koost. ja komment. Janika Kronberg ja Brita Melts, toim. Brita Melts. Tallinn : EKSA, 2020. 574 lk., ill.

• Mägi, Arvo; Ristikivi, Karl; Kangro, Bernard. Eesti kirjandus paguluses 1944–1972. Lund, 1973. 179 lk.

• Neilans, Marilyn Smith. Põltsamaa to Polo: one Estonian Family’s Flight to America after World War II: a Novel. Loudon (Tennessee): G. J. Publishing, 2018. 168 lk., ill.

• Oras, Ants. Estonian literature in exile. Lund, 1967. 88 lk.

• Oras, Ants. A survey of Estonian literature: koopia käsikirjast. 31 lk. (EKM AR)

• Rosenstein, Gustav. Te juba olete meil nimekirjas: eesti luuletaja Salme Raatma eksiilis. Tõlk. Arne Nielsen, toim. Leino Pahtma. [Tallinn]: Sinisukk, 2018. 343 lk., ill.

• Uibopuu, Valev. Välismaine Eesti Kirjanike Liit / uustrüki toim. ja kommenteerinud Sirje Olesk ; järelsõna: Janika Kronberg. Tallinn : Eesti Kirjanike Liit, 2012. 143 lk.

• Välis-Eesti draamakirjandus 1944–1984 : teatmeteos / koostanud E. Vellner. Toronto, 1984. 51 lk.

Monograafiad
• Eller, Helmi. Ain Kalmus : lühimonograafia. Lund, 1986. 69 lk.

• Eller, Helmi. Arvo Mägi : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Eller, Helmi. Peeter Lindsaar : lühimonograafia. Lund, 1970. 63 lk.

• Jürma, Mall. Pedro Krusten : lühimonograafia. Lund, 1964. 63 lk.

• Kiin, Sirje. Marie Under : elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt / toim. Janika Kronberg ja Brita Melts. Tallinn : Tänapäev, 2009. 864 lk., ill.

• Klaassen, Olaf. Hüvasti, Insulinde! : Andres Saali elu Indoneesias / tõlge inglise keelde: Malle Klaassen. Tartu, 1996. 261 lk.

• Kolk, Raimond. August Mälk : lühimonograafia. Lund, 1964. 64 lk.

• Kruus, Oskar. Bernard Kangro : elukäik ja looming. Tallinn, 2003. 150 lk.

• Kurlents, Alfred. Karl Rumor : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Lange, Anne. Ants Oras : kirjandusteadlane, -kriitik ja tõlkija (1900–1982). Tartu, 2004. 493 lk.

• Marie Under : 1883–1980 / koost. Hinrikus, Rutt, Kronberg, Janika, Olesk, Sirje, Tepandi, Tio. Tartu, 2003. 286 lk.

• Marie Underi eluraamat 1 / koost A. Adson. Stockholm, 1974. 304 lk.

• Marie Underi eluraamat 2 / koost. A. Adson. Stockholm, 1974. 226 lk.

• Mägi, Arvo. Gert Helbemäe : lühimonograafia. Lund, 1968. 64 lk.

• Mägi, Arvo. Kalju Lepik : lühimonograafia. Lund, 1970. 64 lk.; 2. täiend tr. Tallinn, 1993. 78 lk.

• Mägi, Arvo. Karl Ristikivi : lühimonograafia. Lund, 1962. 64 lk.

• Oras, Ants. Marie Under : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Peep, Harald. Henrik Visnapuu : ühe elu- ja loometee piirjooni. Tallinn, 1989. 229 lk.

• Ristikivi, Karl. Bernard Kangro : lühimonograafia. Lund, 1967. 79 lk.

• Salu, Herbert. Albert Kivikas : lühimonograafia. Lund, 1971. 64 lk.

• Terras, Viktor. Aleksis Rannit : lühimonograafia. Lund, 1975. 82 lk.

• Tonts, Ülo. Valev Uibopuu : elu ja loomingu lugu. Tartu, 2004. 239 lk.

• Tonts, Ülo. Pedro Krusten : elu ja loomingu lugu. Tartu 2007. 279 lk.

• Tonts, Ülo. Ilmar Talve : elu ja loomingu lugu / toim. Siiri Ombler. Tartu : Ilmamaa, 2009. 287 lk., ill.

• Vinkel, Arne. August Mälk : ülevaade elust ja loomingust. Tartu, 1997. 269 lk.

• Vuorikuru, Silja. Aino Kallas : maailman sydämessä. Helsingi : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. 322 lk., [8] l. ill.

• Vuorikuru, Silja. Aino Kallas : maailma südames. Soome keelest tõlkinud Sirje Olesk. Tallinn : Varrak, 2018. 303 lk. : ill., portr.

Allikapublikatsioonid
• Gailit, August. Kirjad Eesti Kirjanike Kooperatiivile / koost. Janika Kronberg, toim. E. Annuk. Tartu, 1999. 147 lk. (Litteraria 15).

• Hinrikus, Rutt. Marie Underi päevikud 1922-1957. Tallinn : Ekspress Meedia, 2017. [2. trükk]. 148, [1] lk., ill.

• Kiin, Sirje. Underi Euroopa-reisid : kuuskümmend üks kirja tütardele 17. X 1918-13. V 1930 / toimetaja Rutt Hinrikus ; kujundaja Endla Toots. Tallinn : Go Group ; Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 159 lk.

• Kirjad üle mere : Mart Lepiku kirjavahetus Julius Mägiste, Karl Ristikivi ja Bernard Kangroga / koost. Sirje Olesk, toim. Tiina Saluvere. Tartu, 2000. 160 lk. (Litteraria 19).

• Kord Vihalemm elas Ystadis : Arvo Mägi ja Arno Vihalemma kirjavahetus 1955-1959 /; koost. Piret Noorhani, toim. Kristi Metste. Tartu, 2000. 257 lk.

• Oras, Ants; Ivask, Ivar. Akadeemia kirjades : Ants Orase ja Ivar Ivaski kirjavahetus 1957-1981 / koost. Sirje Olesk / toim. Kajar Pruul. Tartu, 1997. 379 lk.

• Ristikivi, Karl. Kirjanduslik päevik / koost. Rutt Hinrikus, toim. Eve Annuk. Tartu, 2000. 116 lk. (Litteraria 17).

• Kaasteelised : Bernard Kangro ja Gustav Suitsu kirjavahetus / koost. Eve Annuk, toim. Rutt Hinrikus. Tartu, 2001. 173 lk. (Litteraria 20).

• Письма Ивара Иваска Б. Л. Пастернаку. Publitseerinud Aija Sakova. – Slavica Revalensia, 2020 (7), 204–229.

• Raamatu valgusel : Richard Antik 100: artikleid ja bibliograafia / koost. Merike Kiipus ja Piret Noorhani, toim. Tiina Saluvere. Tartu, 2001. 259 lk.

• Ristikivi, Karl. Päevaraamat 1957-1968 / koost. ja kommenteerinud Janika Kronberg. Tallinn, 2009. 1112 lk.

• Ristikivi, Karl. Valitud Kirjad 1938-1977 / koost. Rutt Hinrikus, toim. Urmas Tõnisson. Tartu, 2002. 502 lk.

• See on Bernard Kangro ajalik elukäik ta enese poolt kokku pandud meeles pidamiseks ja õpetuseks ja nalja pärast / toim. M. Kasterpalu. Tartu, 1992. 45 lk.

• Vana arm ei roosteta : mälestusteos Ilmar Külveti 85. sünniaastapäevaks / koost. Vaike Külvet, toim. Piret Noorhani. Tartu, 2005. 439 lk.

• Ivask, Ivar. Olla need, kes me oleme : katkeid päevikutest aastatel 1964–1992 / koost. Sirje Olesk. Tartu, 2007. 139 lk. (Litteraria 24).

Artiklid
• Hinrikus, Rutt. Elin Toona loomingu autobiograafilisus. – Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad (Studia litteraria Estonica 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016, 190-201.

• Hollo, Maarja. „Ma laulan seni kui tuksub veel elu mu käte all“ : trauma poeetika Bernard Kangro luules. – Keel ja Kirjandus, 2017, 11, 846-861.

• Hollo, Maarja. Traumast romaanini : Salme Ekbaumi romaani “Ristitants” žanr, poeetika ja ajalooline kontekst. – Keel ja Kirjandus, 2018, 12, 959-975.

• Jaanimägi, Urmo; Mesikepp, Indrek. Dostojevski ja heavy metal : [usutlus USA-s elava kirjaniku Urmo Jaanimäega]. – Looming, 2019, 10, 1451−1457.

• Kepp, Vallo. Mõttes Kalju Lepik. – Looming, 2020, 10, 1430–1433.

• Kiin, Sirje. Inimsuse ja vaimsuse otsinguil : [Marie Underi kogumiku „Väiksed vaatlused“ arvustus]. – Looming, 2019, 10, 1502–1505.

• Kiin, Sirje. Maratonijooksja mõõn : [Tõnu Õnnepalu teose „Aaker“ arvustus]. – Looming, 2019, 12, 1806–1808.

• Kiin, Sirje. Meie kirjanduse maailmamees: Ivar Ivask kultuurivahendajana okupeeritud Balti riikide ja vaba maailma vahel. – Looming, 2018, 11, 1609-1617.

• Kirjanik, arst ja abielu : [Elo Lindsalu vestlus kirjanik Enn Nõuga]. – Looming, 2020, 11, 1575–1583.

• Kirss, Tiina Ann. Aaker – Tõnu Õnnepalu mõtete hingemaa? : [raamatuarvustus]. – Akadeemia, 2020, 2, 345–352.

• Kronberg, Janika. Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas. – Akadeemia, 2000, 4, 695-716.

• Kronberg, Janika. Meie eakaaslane Ilmar Jaks. – Looming, 2018, 4, 556-561.

• Kronberg, Janika. Mõned märkmed Riiast ja Riia vanglaist : [märkmeid Karl Ast-Rumori revolutsioonilisest tegevusest]. – Looming, 2018, 9, 1302−1306.

• Kronberg, Janika. Ristikivi saar. – Looming, 2021, 3, 356–362.

• Kronberg, Janika. Tiibhobuse märgi all. – Looming, 1998, 6, 896–910.

• Kruuspere, Piret. Eesti näitekirjandus ja teater paguluses: tekstid ja taustad. – Keel ja Kirjandus, 1999, 11, 746–755.

• Kuldkepp, Mart. Mälestusväärne Karl Konstantin : [raamatu „Kröits ehk Ristikivi” arvustus]. – Keel ja Kirjandus, 2019, 3, 227−230.

• Kurvet-Käosaar, Leena. „See ka inimeseloom!“ : [Helga Nõu romaanist „Hundi silmas“]. – Looming, 2020, 10, 1443–1450.

• Kurvet-Käosaar, Leena; Triinu Ojamaa, Aija Sakova. Situating narratives of migration and diaspora : an introduction. – Trames, 2019, 2, 125−143.

• Kurvet-Käosaar, Leena. ’A spatially scattered being’ : imagining space in Baltic exile life writing. – Trames, 2019, 2, 159−172.

• Laak, Marin. Labour of Llove! Eesti pagulaskirjandusest Austraalias. – Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents „Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga“: 27.-28. aprillini Rakveres: kava ja ettekannete teesid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2018, 33.

• Laak, Marin; Sakova, Aija. Baltic diaspora and Soviet literature : on the role of Ivar Ivask in the magazine ’World Literature Today’. – Culture of the Russian diaspora : themes and variation. Toim. S. Dotsenko ja A. Danilevski. Moskva : Nauka, 2021.

• Laak, Marin; Sakova, Aija. Beyond two bodies of Estonian literature : Ivar Ivask and „World Literature Today“. – On the move : migration and diasporas : the 2018 annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies : Nov 29 – Dec 01 2018 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia : abstracts. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. Lk. 61.

• Lotman, Rebekka. Eksiilis ja varjus : sonettide kuningas August Pihlak. – Keel ja Kirjandus, 2016, 3, 193-207.

• Maarjamaa 50 : kõnelus Vello Saloga / kõneluse üles kirjutanud Doris Kareva. Sirp, 2012, 19. okt, lk. 6-7.

• Mall Jaakson (Lena Jackson) 8. IV 1925 – 6. II 2021. – Looming, 2021, 3, 422–423.

• Melts, Brita. Gailiti retseptsiooni kontrastid ja lüngad. – Keel ja Kirjandus, 2020, 11, 990–993.

• Merivoo-Parro, Maarja. Eluaeg pagulane: [intervjuu Elin Toonaga]. – Sirp, 23.11.2018, 20-21.

• Mihkelev, Anneli. Diaspora and Emigration in Estonian Literature: “Self” and “Other” in the Context of European Literature. – «Свой» vs «Другой» в культуре эмиграции. [Artiklite kogumik: Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut, Vene ja Ida-Euroopa uuringute osakond.] Toimetajad Aleksandr Danilevski, Sergei Dotsenko. Moskva: FLINTA; Nauka, 2018, 188-198.

• Mihkelev, Anneli. Emigration in Estonian literature: “Self” and “Other” in the context of European literature. – Interlitteraria, 2017 (2), 341-354.

• Mihkelev, Anneli. Pagulaskirjanduse dialoogid Eestiga. – Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents „Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga“: 27.-28. aprillini Rakveres: kava ja ettekannete teesid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2018, 34-35.

• Oja, Arno. Urve Karuks, Lilithi järelkäija : [arvustus]. – Keel ja Kirjandus, 2019, 10, 829−834.

• Oja, Hannes. Kirjastus Orto tegevus Kanadas. – Raamat on…I. Tallinn, 2000, 155–161.

• Ojamaa, Triinu. Language as a symbol of ethnicity and multiculturality in Estonian exile literature. – Discourses on nations and identities. 21st congress of the ICLA – proceedings ; volume 3. Toimetaja Daniel Syrovy. Berliin : De Gruyter, 2021. Lk. 423–435.

• Ojamaa, Triinu. Language usage as a mirror of the diaspora Estonians’ acculturation process. – 7th International Conference “Across borders VII : cultures in dialogue” : April 27-29, 2017, Estonian Literary Museum, Estonian National Museum, Tartu, Estonia. Tartu : Estonian Literary Museum Scholarly Press, 2017. Lk. 80.

• Olesk, Sirje. Kahe Eesti kahekõne. – Looming, 1999, 5, 738–755.

• Rajamäe, Pilvi. Enchanted : Aino Kallas’s legationland memoirs of London between the wars. – Interlitteraria, 2020 (25/1), 1, 202–214.

• Ross, Johanna. Oma haldjariiki kaitstes : vestlus Tiina Kirsiga. – Keel ja Kirjandus, 2017, 8/9, 701-708.

• Sakova, Aija. Reading Estonian literature through a German lens : how Ivar Ivask became a world-renowned literary scholar. – Methis : studia humaniora Estonica, 2018, 21/22, 150−162.

• Sakova, Aija; Laak, Marin. Situating oneself within the Estonian language and world literature : Ivar Ivask’s relational ways of self-understanding. – Folklore : electronic journal of folklore, 2020 (79), 71–90.

• Saro, Anneli. Dynamics of crossing borders : the case of Hella Wuolijoki. – Methis : studia humaniora Estonica, 2018, 21/22, 118−136.

• Sinirahu, Roland. Ain Kalmuse prohvetid ja märtrid : erandtegelastest eesti kirjanduses. – Looming, 2019, 11, 1611–1625.

• Soovik, Ene-Reet. Rebenenud linn : II maailmasõja linnamaastikud Bernard Kangro Tartu-tsükli kolmes viimases romaanis. – Methis, 2019 (24), 59–84.

• Sudak, Jaan. Kiri Kotkajärvelt Tõnu Õnnepalule : [Tõnu Õnnepalu teose „Aaker“ arvustus]. – Looming, 2020, 10, 1451–1456.

• Tammjärv, Maia. Kõigil on õigus ehk Kuidas (mitte) teotada pühadust : [Tõnu Õnnepalu teose „Aaker“ arvustus]. – Vikerkaar, 2020, 6, 126–130.

• Teder, Eerik. Vanim väliseesti kirjastus Boreas. – Raamat on…I. Tallinn, 2000, 129–140.

• Undusk, Jaan. Eesti kirjanduse ajast, ruumist ja ülesandest XX sajandil : teese kommentaaridega. – Looming, 1999, 2, 249–255.

• Vaik, Kristin. Üldistavaid tähelepanekuid paguluses ilmunud eesti kirjanduslugude pinnalt. – Acta Semiotica Estica, 2014 (11), 145-177.

• Vaino, Maarja. Surmal on lapse silmad : ühest motiivist Kalju Lepiku luules. – Looming, 2020, 10, 1434–1442.

• Valmas, Anne. Edukas ja kõmuline Orto. – Keel ja Kirjandus, 1993, 9, 548–560.

• Valmas, Anne. 40 aastaga 400 raamatut: Eesti Kirjanike Kooperatiiv. – Keel ja Kirjandus, 1991, 9, 547–556.