VEMU / Eesti Õppetöö Keskus

Kontakt:
310 Bloor Street West
Toronto, ON
M5S 1W4
CANADA

+1-416-925-9405
info@vemu.ca


Tartu Instituudi dr. Endel Aruja nimeline Arhiiv ja Raamatukogu

Kontakt:
310 Bloor Street West
Toronto, ON
M5S 1W4
CANADA

+1-416-925-9405

Vt ka VEMU / Eesti Õppetöö Keskus


Eesti Arhiiv Vancouveris

Kontakt:
Meie Kodu
6520 Oak Street
Vancouver, BC
V6P 3Z2
CANADA

+1-604-922-3755
kristateas@shaw.ca


Eesti Keskarhiiv Kanadas

Kontakt:
Eesti Keskarhiiv Kanadas
958 Broadview Avenue
Toronto, ON
M4K 2R6
CANADA


Kanada Raamatukogu ja Arhiiv

Kontakt:
395 Wellington Street
Ottawa, ON
K1A 0N4
CANADA


Kanada eesti koguduste arhiivid


Alberta Provinitsiarhiiv

Kontakt:
8555 Roper Road
Edmonton, AB
T6E 5W1
CANADA


Lithuanian Museum-Archives of Canada

Kontakt:
Anapilis Halls
2185 Stavebank Rd
Mississauga, ON
L5C 1T3
CANADA

+1-905-361-0434
klma@primus.ca