27.–30. juunil toimus Tartus rahvusvaheline Välis-Balti arhiivikonverents International Conference on the Baltic Archives Abroad.  Eesti Kirjandusmuuseumi ruumes sai kokku üle 120 inimese kümne riigi mäluasutustest. Konverentsi peakorraldajad olid Kirjandusmuuseum, Rahvusarhiiv ja Karl Ristikivi Selts. Ürituse läbiviimist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital ning Rootsi ja Kanada saatkonnad Eestis.

 

Rohkem infot konverentsi kodulehel.

Konverentsi ülevaade ajakirjas Tuna, 2007 nr.1

An International Conference on the Baltic Archives Abroad