2021. aastal möödub 15 aastat esimesest välisbalti arhiviide konverentsist. See leidis aset 2006. aastal
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja viis MTÜ Baltic Heritage Network ametliku asutamiseni 2008.
aastal.

2021 on BaltHerNeti korralise konverentsi toimumise aasta, kuid koroonaolukorra tõttu oleme
otsustanud selle pidada veebis ja mitte Vilniuses, nagu oli algne kava. 6. BaltHerNeti konverents
kannab pealkirja “No Topic Conference” ja leiab aset 15.–16. septembril Zoomis. Ürituse
toimumise kellaaega oleme püüdnud seada võimalikult mugavaks kõigile ajavöönditele: sessioonid
toimuvad Eesti, Läti ja Leedu aja järgi kell 21–24. On võimalik osaleda ka ettekande eelsalvestusega.
Samuti saab konverentsi salvestust hiljem järele vaadata.

Viimane aasta on muutnud maailmas mõndagi. Konverentsil tahame rääkida sellest:
 millisessse olukorda on pandeemia asetanud mäluasutused ja välisbalti kogukonnad, sh nende
arhiivirühmad, ja mida võiksime sellest kogemusest kaasa võtta?

  • kas ja kuidas on pandeemiapiirangud muutnud mäluasutuste/kogukondade prioriteete;
  • milliseid uusi tööviise ja meetodeid on rakendatud?
  • kuidas on aidanud olukorraga hakkama saada olemasolevad digi- ja veebiressursid?
  • milliseid uusi digi- ja veebilahendusi on loodud?
  • kas ja kuidas on muutunud välisbalti arhiivikogude kasutamine?
  • kuidas on pandeemia mõjutanud kogumistööd?
  • milliste innovaatiliste lahendustega on välja tulnud (ajaloo)kultuuriprogrammi pakkujad?
  • kas ja kuidas on muutunud sündmuste publik?
  • kuidas mõjutasid piirangud ekspositsioonitööd?
  • kuidas on pandeemia mõjutanud diasporaakogukondade elu ja toimetulekut üldisemalt?

Ettekandepakkumised palume saata hiljemalt 31. juuliks: piretnoorhani[at]gmail.com.
Konverentsi töökeeleks on inglise keel.
Ettekande pikkuseks on 20 minutit.
Konverentsile saab registreeruda 1. maist 10. septembrini veebiraadressil: balther.net.

Konverentsist osavõtt on tasuta.
Kõik huvilised üle ilma on lahkelt oodatud!