Esemeline kultuur

Raamatud
• Austraalia eestlaste lemmiktoite = Favourite dishes / koost. Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring. Sydney, 1997. 171 lk.

• Eesti käsitööd Ameerikas = Estonian handicraft in America/ toim. Heino Rebane. Toronto, 1951. 16 lk.

• Eesti mustrikogu. Säveldalen, 1972. 120 lk.

• Haapsalu rätik : [kudumisjuhiseid ja mustreid] / koost. Helve Poska jt. New York, 1972. 53 lk.

• Jacobson, Külli. Siberi lilled. Kirjastus: Kagu Kudujad, 2014. 24 lk. [Siberi Haida küla kindamustrid].

• Landra, Maie. Knits from a painter’s palette : modular masterpieces in handpainted yarns. New York, 2006. 160 lk.

• Mustrikogu/ koost. Ella Ilves. Falköping, 1954. 100 lk.

• Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring : 25 aastat tegevust = Estonian Art & Crafts Association : 1979-2004 / peatoim. Helle-Mall Risti. Sydney, 2004. 122 lk.

• Õige ja kaunis rahvarõivas / koost. Aili Jakobsoo. Kanada, 1966. 16 l.

Artiklid
• Arro, Helle; Matsoo, Maaja. Eesti Etnograafia Ring Kanadas elustab vanavanemate käsitööoskusi – Eesti Elu (Toronto), 2007, 23.veebr.

• Habicht, Tamara. Materjale Pihkva oblasti eesti asukate ehitustest. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXII, 1967, 63–100.

• Jürgenson, Aivar. Kalade kiiluvees: Eestlased Jaapani mere ääres. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XLV, 2001, 67–102.

• Korb, Anu. Kunstiakadeemia tudengid Siberi eestlaste juures : kogukonna elu dokumenteerimisest ja tagasipeegeldustest. – Kaugelt näeb lähemale. Eesti Kunstiakadeemia uurimisreisid soome-ugri rahvaste juurde 1978–2012. Koostaja Kadri Viires. Tallinn : Argo Kirjastus, 2019. Lk. 298–301.

• Möller, Karin. Naised, tehkem endile ise rahvariided!: Eesti Rahvakunsti Huviring Triinu tegemistest, käsitööõpetaja Marja Jaanivaldi õpetustest ja kogemustest rahvariiete tegemisel. – Eesti Päevaleht (Stockholm), 2004, 1. apr.

• Oja, Hannes. St. Catharines’e käsitöömeistrid: Ella Jostmanni ja paljude teiste meistrite töödest, mida sai osta näituselt Toronto Eesti Maja kunstigaleriist. – Vaba Eestlane (Toronto), 2000, 21. nov.

• Pihlapuu, Laura. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXVI, 1972, 248–275.

• Pärdi, Heiki. Abhaasi ANSV Sulevi küla eestlaste elatusaladest 1885–1930. –

• Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXXV, 1984, 105–117.

• Risti, Helle-Mall. Ülevaade XX Eesti Päevade näitusest: Adelaides detsembris 2003 toimunud Eesti Päevade Austraalias kunsti- ja käsitöönäitusel auhinna pälvinud töödest. – Meie Kodu (Sydney), 2004, 28. jaan.

• Sarrik, Kristel. Värvikirevad rahvariided Skansenis: rahvusvahelisel rahvariiete päeval 21. augustil 2005, osalesid ka eestlased ja eestirootslased. Eesti Rahvakunsti Huviring Triinu Stockholmis näitas Haapsalu salli ja kõlavöö kudumist. – Eesti Päevaleht (Stockholm), 2005, 1. sept.

• Toom, Glory. MEÜ “Kodu” Etnograafia- ja Käsitööringi 20. aastapäev. – Meie Kodu (Sydney), 2005, 19. okt.

• Võti, Tiina. Samaara kubermangu Novousseni maakonna eesti asukate ehitustest. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXXVII, 1989, 104–131.

• Võti, Tiina. Volgamaa eestlaste haridus- ja kultuurielust. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XLI, 1996, 149–166.

• Võti, Tiina. Volgamaa eestlaste naiste käsitöödest. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XL, 1994, 91–104.

• Võti, Tiina. Volgamaa eestlaste toidust. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XXXIX, 1992, 138–155.