Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektid 2010

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu 2010 rahastatud arhiiviprojektid

1) MTÜ Baltic Heritage Network, MTÜ BaltHerNet üritused pagulaskondade esindajatele ja arhiivikoostöö

2) MTÜ Baltic Heritage Network, Portaali Baltic Heritage Network ja väliseesti arhiivide kodulehtede arendus

3) Bostoni Eesti Selts, Bostoni Eesti Seltsi arhiiviprojekt

4) Eesti Muinsuskaitse Selts, Toropetsi eestlaste kiriku tähistamine mälestustahvliga

5) Eesti Muinsuskaitse Selts, Väljapaistvate Eesti haridustegelaste ja teadlaste välismaal asuvate matmispaikade kaardistamine ning avaliku andmebaasi koostamine

6) Eesti Keele Instituut, Väliseesti keelematerjali digiteerimine, töötlemine ja litereerimine

7) Eesti Kultuuri Ühing Kanadas, Eesti Arhiiv Vancouveris: osavõtt 2010. a suvekoolist

8) Eesti Rahva Muuseum, Väliseesti kogude süstematiseerimine, täiendamine ja tutvustamine

9) Eesti Arhiiv Austraalias, Nelja vabatahtliku töötaja osalemine arhiivinduse suvekoolis Viljandis 2010. a suvel

10) Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu, Eesti Üliõpilaste Seltsi pagulaskoonduste arhiivide korrastamine

11) Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Müncheni eestlaste rahvuslik mälu

12) Glasgow Ülikool, Eesti mälukeskus Glasgows – raamatukogu ja arhiiv

13) Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto Eesti koorid 1950-2010

14) Eesti Kirjandusmuuseum, Väliseesti kultuuriajaloo allikmaterjalide korraldamine ja digiteerimine

15) Eesti Kirjandusmuuseum, Venemaa eestlaste pärimusekogu täiendamine ja selle kasutamise hõlbustamine

16) Eesti Kirjandusmuuseum, Austraalia väliseesti arhiivide uurimine ja korraldamine: “Kalevipoja” ingliskeelse tõlke autori Triinu Kartuse ja Austraalia Metsaülikooli erakogud

17) Eesti Kirjandusmuuseum, Eestlaste kultuuri ja eluoluportaal (talvemaastikud)

18) Tallinna Linnamuuseum, New Yorgi piirkonna eestlaskond: põgenemine kodumaalt ja kultuurielu asukohamaal

19) MTÜ S-Keskus, Väliseesti arhiivimaterjali (Balti arhiivi ja Peterburi arhiivide) kogumine ja teaduskäibesse toomine

20) OÜ Laara Productions, Peterburi Jaani kiriku lugu Peterburi arhiivides

21) MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond, Eestlased – Peterburi Ülikooli vilistlased

22) MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond, Eestlastega seotud kohad Peterburis ja Kroonlinnas (II etapp)

23) Rahvusarhiiv, Eesti ala 17.-20. sajandi kaardi- ja projektidokumentide tellimine Läti Riiklikust Ajalooarhiivist

24) Rahvusarhiiv, Ajalooarhiivi väliseesti fotokogu kirjeldamine ja digiteerimine

25) Rahvusarhiiv, Väliseesti kultuuripärandi korrastamine ja sellele ligipääsu loomine

26) Rahvusarhiiv, Väliseesti kultuuripärandi digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine Saaga keskkonnas

27) Rahvusarhiiv, Estica Venemaa arhiivides: ekspeditsioonid ja koopiate soetamine

28) Rahvusarhiiv, Rootsi väliseestlaste helirežissöör Viljar Nairise heliarhiivi korrastamine, tagatisfondi loomine, kirjeldamine ja juurdepääsu tagamine ning Enn Nõu heliarhiivi arhiveerimine

29) Rootsi Eestlaste Liit, Rootsi Eestlaste Arhiivi projekt 2010: rootsieestlaste fotokogude korrastamine

30) Tallinna Ülikool, Eesti diasporaa Brasiilias: ajalugu ja tänapäev

31) Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine

32) Tartu Ülikool, Estica Kasahstani Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis

33) Tartu Ülikool, Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika arhiivides

34) Välis-Eesti Ühing, Eesti kultuuripärand Läti muuseumides ja arhiivides

35) Eesti Arhiiv Ühendriikides, Eesti Arhiivi Ühendriikides kunstitööde restaureerimine ja säilitamine

36) Eesti Skautide Liit, Eesti Skautide Liidu Keskbüroo arhiiv

37) Väliseesti Muuseum (Eesti Õppetöö Keskus), Väliseesti Muuseumi (VEMU) kogude arendus

38) Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Eesti kooli teke ja areng Rootsis pärast II maailmasõda