Liikmeks astumine

MTÜ-ga BaltHerNet liitumiseks tuleb täita avaldus (vt allpool) ja saata see MTÜ juhatusele. Enne avalduse täitmist palume tutvuda põhikirja peatükkidega III ja IV.
Juhatus teatab avalduse kättesaamisest, annab teada oma otsusest ja väljastab arve, mille alusel palutakse tasuda liikmemaks.

Liikmemaksud (määratud üldkoosoleku otsusega 29. juunil 2022):
– individuaalliige   25 € aastas
– kollektiivliige      175 € aastas
– eluaegne liige     200 €
– toetajaliige         500 € (miinimum)

Siseriiklik makse
Makse saaja: MTÜ Baltic Heritage Network
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu, Eesti
Reg nr: 80266215
Pank: Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti
Arveldusarve: EE 32 2200221040453810
Panga kood (SWIFT): HABA EE2X

Välismakse
Makse saaja: MTÜ Baltic Heritage Network
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu, Eesti
Reg nr: 80266215
Pank: Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn,
Arveldusarve (IBAN): EE 32 2200221040453810
Panga kood (SWIFT): HABA EE2X


BaltHerNeti liikmeks astumise avaldus

BaltHerNeti liikmeks astumise avaldus