Liikmeks astumine

MTÜ-ga BaltHerNet liitumiseks tuleb täita avaldus (vt allpool) ja saata see MTÜ juhatusele. Juhatus teatab avalduse kättesaamisest, annab teada oma otsusest ja väljastab arve, mille alusel palutakse tasuda liikmemaks.

Liikmemaksud (määratud üldkoosoleku otsusega 11. jaanuaril 2008):
– kollektiivliige      150 € aastas
– individuaalliige    20 € aastas
– toetajaliige        500 € (miinimum)
– eluaegne liige   200 €

 

Siseriiklik makse
Makse saaja: MTÜ Baltic Heritage Network
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu, Eesti
Reg nr: 80266215
Pank: Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti
Arveldusarve: EE 32 2200221040453810
Panga kood (SWIFT): HABA EE2X

Välismakse
Makse saaja: MTÜ Baltic Heritage Network
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu, Eesti
Reg nr: 80266215
Pank: Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn,
Arveldusarve (IBAN): EE 32 2200221040453810
Panga kood (SWIFT): HABA EE2X

 

Enne avalduse täitmist palume tutvuda põhikirja peatükkidega III ja IV.