Mida teha digitaaldokumentidega?

Digitaalselt sündinud ja digitaalsena saadud dokumendid, digitaalne dokumendihaldus ja digitaalarhiivindus on päevakajalised teemad. Et olulised digitaaldokumendid säiliksid ning et neid oleks võimalik säilitada ja kasutada ka tulevikus, on soovituslik juhinduda arhiivide loodud digitaalarhiivinduse alusdokumentidest.

Eesti keeles on kättesaadavad järgmised ülevaatlikud käsitlused:
Digitaalarhiivinduse strateegia 2005-2010
Digitaalse info hoidmine CD-Ril
Digitaalse info hävitamine

Digitaaldokumentide arhiivi üleandmiseks on soovitav juhinduda ülevaatest Nõuded digitaalarhivaalide arhiivi üleandmiseks.

Kiireid vastuseid üldisematele digitaalarhiivinduslikele küsimustele, teemakohastele „võtmeveebidele“ ning Rahvusarhiivi näpunäiteid leiab pidevalt arenevast digitaalarhiivinduse veebist.