Birgit Kibal (s. 1976) on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena 1999. aastal ning on samast aastast töötanud Rahvusarhiivis: esialgu arhivaari ja klienditeenindajana Ajalooarhiivis ning alates 2004. aastast Rahvusarhiivi infojuhi ja nõunikuna. Birgit Kibali erialased huvid on seotud juurdepääsutingimustega arhivaalidele ning arhivaari kutsenõuetega. MTÜ Baltic Heritage Network juhatuse liige.