Tiiu Kravtsev on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena 1988 aastal, õpingute järgselt töötanud Eesti Ajaloomuuseumis trükiste kogu hoidjana. Alates 1997. aastast töötab Rahvusarhiivis, 2000. aastast kogude osakonna juhatajana. Peamine vastutusala on arhiivi kogude täiendamine nii riigiasutuste dokumentide kui ka eraarhivaalidega. Väliseesti arhiivide töörühma ja MTÜ BaltHerNet asutajaliige, Eesti Ajaloomuuseumi nõukogu liige.