Kaja Kumer-Haukanõmm (s. 1975) on väliseesti teema uurimisega tegelenud pea 20. aastat. 2012. aastal kaitses ta doktoritöö teemal “Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945–1952 Eesti pagulaste näitel”. Aastal 2008 sügis – 2011 kevad aitas vabatahtlikuna Stockholmi Eesti Majas tegutsevat arhiivigruppi Rootsi eestlaste materjale korrastada. Hetkel töötab vabakutselisena. Peamised uurimisvaldkonnad on Teisest maailmasõjast tingitud eestlaste põgenemine läände, USA Teise maailmasõja aegne ning -järgne välispoliitika Balti riikide suhtes läbi Balti põgenike problemaatika, arengud Teise maailmasõja järgsel ajal eestlaste kogukondades, väliseestlus. Nendel teemadel on ta kirjutanud artikleid, pidanud loenguid ning ettekandeid. Väliseesti arhiivide töörühma liige, Baltic Heritage Network asutajaliige.