VEMUs: Eestlaste poed ja äriettevõtted Kanadas

november 26, 2010

VEMUl ehk Väliseesti Muuseumil on kavas koostada 2011. a sügisel Tartu College’is näitus eestlaste poodidest ja äridest Torontos.

Oleme tänulikud igasuguse informatsiooni eest. Kus need poed ja ärid asusid? Millal tegutsesid? Miks lõpetasid? Mis seal kohas praegu asub? Kes võiks rääkida nende ettevõtete tegevusest? Teretulnud on foto- ja filmimaterjalid, dokumendid, kirjavahetused, reklaambukletid jm trükised. Vajadusel on võimalik teha fotodest kohapeal digikoopiaid ja originaalid omanikule tagastada. Vahest leidub ka esemeid, mis muuseumis jäädvustamist vääriksid. Oodatud on nii äriomanike, töötajate kui ostjate-klientide suulised ja kirjalikud meenutused.

 

Loe Eesti Elu/Estonian World Review artiklit siit.