Väliseesti kultuuripärandi projektide 2024. aasta toetuste taotlusvoor on avatud

veebruar 19, 2024

Taas on võimalik toetust taotleda väliseesti kultuuripärandiga seotud projektidele.

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames viib Rahvusarhiiv ka käesoleval aastal läbi konkurssi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust kasutajatele ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2024. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.–31.12.2024.

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 18. märts kl 23.59 (Eesti aja järgi). Komisjon koguneb otsuste tegemiseks paari nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

Lähem teave koos taotluse vormiga on leitav Rahvusarhiivi kodulehelt:
https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/.