Väliseesti kirjanduse keskus Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus

veebruar 22, 2008

 

2008. aasta veebruarikuust tegutseb TLÜ Akadeemilises Raamatukogus endise väliseesti kirjanduse sektori asemel Väliseesti kirjanduse keskus.

Juba paarkümmend aastat on raamatukogu väliseesti kirjanduse kogusse süstemaatiliselt kogutud kirjandust, mis on ilmunud välismaal väliseestlaste ja väliseesti kirjastuste poolt. Nüüdseks on kogus 31,5 tuhat köidet, sealhulgas 5200 raamatu nimetust ja üle 500 nimetuse perioodikat, olles kõige täielikum väliseesti kirjanduse kogu Eestis, kuid ka maailmas.

Unikaalne kogu on loonud võimalusi teatmetööks ja andmebaaside koostamiseks, mida kasutatakse väga aktiivselt nii kodu- kui välismaal. Andmebaas VEART  on väliseesti perioodika artiklite andmebaas ja sisaldab üle 8000 kirje, avades ilmuvate väliseesti ajalehtede sisu. Andmebaas VEPER  on isikuandmebaas, mis sisaldab praeguseks üle 1000 silmapaistva väliseestlaste isikuloolisi ja bibliograafilisi andmeid. Andmebaas VEILU sisaldab 470 kirjet väliseestlaste ilukirjanduslike teoste kohta võõrkeeltes.

Neli väliseesti ajalehte („Välis-Eesti” (Rootsi), „Eesti Post” (Saksamaa), „Teataja/Eesti Teataja” (Rootsi) ja „Stockholms-Tidningen Eestlastele” on digiteeritud kujul kättesaadavad ka veebis (http://dea.nlib.ee). Digiteerimisel on „Võitleja” (Kanada), „Meie Kodu” (Austraalia), „Eesti Päevaleht” (Rootsi) ja “Vaba Eestlane” (Kanada).

Kogud ja andmebaasid on aluseks uurimistööle, mille põhjal kirjutatakse artikleid, koostatakse bibliograafiaväljaandeid, esinetakse ettekannetega nii kodumaistel kui rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel.

Töö edukale sujumisele on kaasa aidanud 2007. aasta rahaeraldis Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programmist, mille tõttu oli võimalik kasutada lepingulist lisatööjõudu andmebaaside koostamisel ja ajalehtede digiteerimisel, samuti muretseda uusi arvuteid.

Väliseesti kirjanduse keskuses töötavad: Anne Valmas (juhataja-teadur), Aita Kraut (peabibliograaf), Eve Siirman (vanembibliograaf), Kristina Räni (vanembibliograaf), Juta Laasma (vanemraamatukoguhoidja).

 

Anne Valmas

Anne.Valmas[at]tlulib.ee
Tel 6659451
Mob 5101576