Välis-eesti toiduteema Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatus

veebruar 1, 2018

Eesti Rahva Muuseumi viimane aastaraamat (nr 60, 2017) keskendub Eesti toidupärandile.

Viiest artiklist kaks räägivad nende eestlaste toidukultuurist, kes kodumaalt kaugel uued kodud on loonud. Aivar Jürgensoni artikkel „Eestlaste toidukultuurist võõrsil“ keskendub Siberis, Venemaa Kaug-Idas, Kaukaasias, ja Lõuna-Ameerikas (Argentiina ja Brasiilia) elavate eestlaste toiduharjumustele ja uute tingimustega kohanemisele, mis viis toidusedeli paratamatu muutuseni. Riina Reinveldi artikkel „Oma ja võõras toit: 1944. aasta pagulaste toidukogemused ERMi allikate põhjal“ analüüsib muuseumisse kogutud mälestuste ja küsitluslehtede abil põgenike esimesi kokkupuuteid võõraste maitsetega nii esmastes sihtkohtades Rootsis ja Saksamaal kui ka lõplikel asukohamaadel Kanadas, Austraalias ja USAs. Kui esimesel põgenike põlvkonnal säilis peamiselt eestipärane toidulaud, siis võõrsil sündinud põlvkondade laualt ei ole eestipärane toit küll kadunud, kuid igapäevasest on saanud pidupäevaroog.

 

Riina Reinvelt