Uus projekt Leedusse tagasipöördumisest

veebruar 15, 2020

Leedu Rahvusraamatukogu juures tegutsev Adolfas Damušis Demokraatiauuringute Keskus hakkas ellu viima uut projekti, mis keskendub peamiselt leedulaste tagasipöördumisele. Selle pealkiri on “30 lugu 30 aastaga: tagasipöördujate kogemused ning nende panus Leedu omariikluse tugevdamisse”. Projekt juhib tähelepanu nendele inimestele, kes on emigratsioonist tagasi pöördunud, rõhutades nii paguluse kui tagasipöördumise motiive, inimeste kogemusi, edulugusid ja nurjumisi. Uuele projektile pealkirja valimises mängisid tähtsat rolli Ameerika leedulased Adolfas ja Jadvyga Damušis, kes pöördusid Leedusse tagasi 1997. aastal.

Pagulaste mälestuste ja kogemuste säilitamiseks kavatsevad projekti läbiviijad teha intervjuusid leedulastega, kes on Leedu Vabariiki tagasi pöördunud ning siin erinevate eluvaldkondade arengule kaasa aidanud.

Esimesest diskussioonist osavõtjad.
Foto: Vytautas Magnuse Ülikool