Toimus VI BaltHerNeti noorteseminar

veebruar 16, 2011

Neljapäeval, 10. veebruaril leidis Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia (EKA) Rahvakunsti ja kultuuriantropoloogia õppetooli ruumides aset järjekordne BaltHerNeti noorteseminar.

Noorte diasporaauurijate kokkutoomise eesmärgil ellu kutsutud üritustesari toimus juba kuuendat korda ning sel korral keskenduti ettekannetes välitööde teooria, metodoloogia ja praktika telgitaguste avamisele ning tutvustati erinevaid võimalusi diasporaauuringute teostamisel. Esitleti ka kogumikku „Siberi eestlaste elud ja lood“.

Seminari esimeseks esinejaks oli EKA Rahvakunsti ja kultuuriantropoloogia magistrant Jane Kalajärv, kes tutvustas kuulajatele oma erialast lähtuvat uurimismetodoloogiat ettekandes “Välitööd Eesti diasporaas”. Jane andis ülevaate peamistest antropoloogiliste välitööde meetoditest ja printsiipidest, illustreerides oma juttu praktiliste näidetega möödunud suvel Torontos läbi viidud uurimistöö põhjal.

Kanada teemadel seminar ka järkus, kui BaltHerNeti sekretär Karin Kiisk kõneles enda kogemustest sealse eesti hajalaga seotud välitöödel, keskendudes eelkõige oma neli kuud väldanud tööle Stella ja Johannes Pahapilli mahuka dokumendiarhiivi korrastamisel 2010 aastal. Lisaks valgustas Karin seminarilisi nö „uute väliseestlaste“ intervjueerimisega seotud raskustest, mida ta koges oma 2008. aastal toimunud esimesel uurimisreisil Torontosse.

Rahvusarhiivi isikuarhiivide talituse juhataja Gristel Ramler andis ülevaate Eesti Arhiivi Ameerika Ühendriikides ajaloost ning tutvustas lähemalt Rahvusarhiivi tegevust Immigratsiooni Ajaloo Uuringute Keskuses (IHRC) Minneapolises, kuhu suur osa varem Lakewoodis eesti arhiivis asunud Eestit ja eesti hajalat puudutavatest arhiivimaterjalist üle on antud. Lähemalt rääkis ta sealsete arhiivimaterjalide korrastamisest ja kirjeldamisest ning andis põgusa ülevaate IHRC-s asuvate isikuarhiivide sisust.

Hiljuti Eesti Kultuurkapitali aastapreemia pälvinud Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi vanemteadur Anu Korb tutvustas kuulajatele oma värskelt ilmunud teost „Siberi eestlaste elud ja lood“ (Eesti asundusted V), heites ühtlasi pilgu tagasi materjalide kogumisele ning kirjatüki koostamise põhimõtetele ning tutvustas mõnevõrra ka oma tulevikuplaane.

Ettekannetele ja raamatu esitlusele järgnes vabas vormis mõttevahetus diasporaa uuringute teemal.
Sander Jürisson

 

Vaata pilte