Teine BaltHerNeti seminar noortele diasporaauurijatele

jaanuar 4, 2010

 

BaltHerNeti noorteseminaride eesmärgiks on kokku tuua erinevate valdkondade (ajalugu, sotsioloogia, kultuuriuuringud, kirjandus-, kunsti-, muusikateadus jt) noored diasporaa-uurijad:  bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Oodatud on needki üliõpilased, kes alles kavatsevad diasporaa uurimisega tegelema hakata.

Noortele uurijatele tutvustatakse erinevates mäluasutustest asuvaid  väliseesti kogusid. Esimene seminar peeti 14. oktoobril 2009 Eesti Rahva Muuseumis. Järgmine kokkusaamine toimub 21. jaanuaril Tallinna Linnamuuseumis.

 

Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:
– kas ja kuidas on võimalik uurida väliseesti kogukondade ajalugu ja kaasaega;
– kuivõrd kättesaadavad on väliseesti (ajaloo)allikad, infokandjad, informandid uurijale;
– millised probleemid kaasnevad väliseesti teemade uurimisega;
– uurija kui koguja;
– mida saaksid mäluasutused ja diasporaakogukonnad teha kultuuripärandi kättesaadavamaks muutmiseks.

Oodatud on muudki, vabalt valitud väliseesti-teemalised ettekanded.
Ettekande teesid (0,5 -1 lk ) palume saata 14. jaanuariks maarjamerivooparro[at]gmail.com ja piretnoorhani[at]gmail.com

 

Info: Maarja Merivoo-Parro, telefon 5663 7492