Teade BaltHerNeti suvekoolist osavõtjale

mai 16, 2011

 

Ootame kõigilt arhiividelt ja/või arhiivirühmadelt kuni 20 minutilisi ettekandeid.

Pidage isekeskis aru ja pange oma mõtted kirja. Teie mõtted saavad aluseks meie ühistele diskussioonidele. Teretulnud on näited praktikast (case studies). Palun andke 3. juuniks teada (karin.kiisk[at]gmail.com), kes teie arhiivist või arhiivirühmast teeb ettekande.

Tänavuses suvekoolis räägime kogumistööst. Arhiivitöös võib kuulda vastakaid väiteid. Kord leitakse, et kogumistööga ollakse lootusetult hiljaks jäänud – kadunud on oluliste inimeste ja organisatsioonide arhiivid. Samas kurdetakse, et arhiividesse pakutakse rohkem materjale, kui arhiiv peab vajalikuks vastu võtta või jõuab säilitada ja töödelda. Tänased valikud kogumistöös mõjutavad aga otseselt seda, millist ajalugu kirjutavad homsed ajaloolased, milliseks kujunevad ekspositsioonid mäluasutustes jne.

Sooviksime kuulda kõigi arhiivide ja arhiivitöörühmade arvamusi ja arutlusi järgmistel teemadel:

# Mis on materjalide valiku põhimõtted? Kas olete neid aja jooksul muutnud? Miks? Millal?

# Kes määrab need põhimõtted? Kes langetab tegelikud otsused?

# Kas materjale pakutakse või tuleb neid ise otsida?

# Kui otsite ise, siis millistel põhimõtetel teete valikuid?

# Kui aktiivsed olete küsima materjale meie seast lahkunud isikute lähedastelt?

# Kuidas saada kätte tegevuse lõpetanud organisatsioonide arhiivid? Kuhu (millisele riigile või arhiivile) need materjalid teie arvates kuuluvad?

# Kas tuleb teha valikuid isiku- ja organisatsiooniarhiivide vahel? Kas eelistate ühte teisele? Mida? Miks?

# Kuidas saavutate kokkuleppeid materjalide üleandja(te)ga? Milliseid
nõudmisi esitatakse kohalikule arhiivile/arhiivigrupile? Kas ja mida ise üleandjatele soovitate (säilituskoht, arhiivi kasutamise tingimused jmt)?

# Kas eelistate kätte saada “kõik materjalid nii nagu nad on” või soovite, et üleandja teeks ise materjalidest valiku?

# Mida teete materjalidega (dokumendid, raamatud, ajalehed, esemed jm), mis on mingil põhjusel siiski teie kogusse sattunud, kuigi ei vasta teie kogumispõhimõtetele?