Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimub 26.-29. juunini Baltic Heritage Network´i konverents “Balti diasporaa uued algused”

juuni 26, 2018

Eest, Läti ja Leedu Vabariigid tähistavad 2018. aastal oma 100. sünnipäeva. Sel puhul vaatavad ajas tagasi mitte ainult Balti riigid vaid ka Balti diasporaakogukonnad. Taolised suured tähtpäevad annavad lisaks olnust kokkuvõtete tegemisele põhjust ka ajas ettepoole vaadata, et seada sihte tulevikuks.

Baltic Heritage Network tähistab oma 10. ja Balti riikide 100. sünnipäeva konverentsiga “New Beginnings of Baltic Diaspora” Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Balti diasporaa valikud nii kogukondade kui üksikisikute jaoks nii ajaloos kui tänapäeval on nagu hargnevate teede aed: uued algused leiavad aset vaatamata sellele, kas me paneme seda tähele või mitte. Konverents pakub võimaluse vaadelda erinevate kogukondade ja nende arhiivide poolt kogetud lõppe ja algusi nüüd ja minevikus. Olgu tegemist suulise ajaloo ja perekonnalugudega või muutlike migratsioonivoogudega, uute kogude tekkimise või olemasolevate  edendamisega, tähtis on see, kuidas tunda ära muutusi ja muuta lõpud uuteks algusteks. Kas ja kuidas suudame neid muutusi jäädvustada arhiivi- muusumi- ja raamatukogudes? Kuidas peavad diasporaa mäluasutused vastu ühiskonnas aset leidvatele muutustele?

Konverentsile astuvad üles akadeemilised uurijad, mäluasutuste professionaali ja, diasporaakogukondade esindajad 11 maalt. Konverentsi ajal avatakse kaks uut näitust. ERMIs saab vaadata Väliseesti Muuseumi (VEMU) ja ERMi koostöös valminud  näitust “Toit eestluase varaait. Eesti toidupoed ja ärid Torontos”. Eesti Kirjandusmuuseumis esitlekase Austraalia eesti kunstniku Gunnar Neeme 100. sünniaastapäevale pühandatud näitust “Nõiduslikus sõõris. Eesti kunstnik Lõunaristi all”. Samuti näidatakse Hollandis elava Eesti juurtega filmitegija Helga Meritsa värskeimat dokumentaalfilmi Geislingeni DP-laagrist “The Blond Lady Who Found the Grey Glove”.

MTÜ BaltHerNet eesmärgiks on arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. BaltHerNet arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke koostöövõrgustikke, haldab ja arendab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali balther.net, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel. Konverents korraldatakse koostöös Eesti Rahva Muuseumi, Rahvusarhiivi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti-uuringute Tippkeskusega. Üritust toteab rahvuskaaslaste programm. Otseülekannet konverentsist saate jälgida aadressil https://www.youtube.com/watch?v=_DuEi-UkMfU

Info: Piret Noorhani, piretnoorhani[at]gmail.com, t 55 608 998.