Stipendiumi Estophilus konkurss 2010

veebruar 11, 2010

 

Stipendiumi Estophilus eesmärk on rahastada välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ning doktorikraadiga uurijate õpinguid ja uuringuid Eestis. Dokumentide esitamise tähtajad on 01. märts ja 01. oktoober.

Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis. Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks kuni kümneks kuuks, erandjuhtudel ka lühemaks perioodiks. Stipendiumi suurus viieks kuuks on 40 000 Eesti krooni.

Eesti keele oskus on stipendiumi taotlemisel eelis, kuid mitte tingimus.

Stipendiumi määrab Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programmi nõukogu, kaasates vajadusel eksperte. Stipendiumi rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning seda haldab Eesti Instituut.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid eesti või inglise keeles:

* Täidetud taotlusvorm

* Elulookirjeldus

* Tõend selle kohta, et taotleja on magistrant/doktorant või doktorikraadi kinnitav dokument

* Uurimistöö kava (maks. 1 A4 lehekülg)

* Eesti teadus- ja arendusasutuse kinnitus, et ollakse valmis kandidaati vastu võtma

* Magistrantidel ja doktorantidel soovitus uurimistöö juhendajalt

 

Dokumendid palume saata saata nii elektroonilise kui tavapostiga märksõna “Estophilus” all Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn.

Lisateave Eesti Instituudist Katrin Maistelt
katrin[at]einst.ee
Tel + 372 6314 355

http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/