Sõbrapäeval toimus XVIII BaltHerNeti noorteseminar

veebruar 25, 2014

14. veebruaril toimus Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli Supernova kinosaalis BaltHerNeti noorte diasporaa uurijate seminar, mis oli pühendatud Kaukaasia eestlastele.

Ürituse avas Abhaasia eestlaskonda uurinud etnoloog Aivar Jürgenson, kes tutvustas Abhaasia-Georgia sõja tagamaid, kulgu ja konflikti põhjuste erinevaid käsitlusi ning eestlaste evakueerimist. Tegemist oli nii tasakaalustatud ja mõtlemapaneva ettekande kui ka suurepärase sissejuhatusega Eesti-Georgia ühisiflmile “Mandariinid”, mis oli järgmine päevakorra punkt. Pärast ühist filmivaatamist sai sõna Tartu Ülikooli etnoloogia magistrant Ann Aaresild, kes rääkis oma kogemustest Georgias, kus ta veetis aasta vahetustudengina. Seejärel toimus diskussioon. Huvitava päevakava tõttu oli tee üritusele leidnud nii tudengipere kui Kaukaasia eestlaskonna esindajad, samuti poliitikateadlased ja ajakirjanikud. Mõttevahetus oli kirglik ja laiahaardeline ning jätkus pärast ürituseks broneeritud ruumide kasutusaja lõppu koridorilektooriumis.