Seminar Rootsi Rahvusraamatukogus

aprill 13, 2009

 

25. aprillil 2009 algusega kell 10.00 toimub Rootsi Rahvusraamatukogus (Kungliga Biblioteket, Humlegården park) seminar „Mapping and Preserving the Audiovisual Heritage of the Baltic Diaspora in Sweden“.

Seminari korraldab Baltic Heritage Network koostöös Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi, Rootsi Rahvusraamatukogu ja Rootsi Eestlaste Liiduga. Ürituse läbiviimist toetavad Rahvuskaaslaste programm (EV Haridus- ja Teadusministeerium) ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Alates 2006. aastast on väliseesti arhiivide töörühm korraldanud kultuuripärandile pühendatud rändseminare Eesti diasporaakogukondades Stockholmis, Peterburis ja Hamburgis. Möödunud sügisel Torontos kaasati üritusse esmakordselt ka kohalikud läti ja leedu kogukonnad. Stockholmis jätkame seda traditsiooni.

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade välisbalti audiovisuaalse kultuuripärandi olukorrast, kogumis-, säilitus- ja uurimistööst, probleemidest ja tulevikuväljavaadetest; vahetada ideid ja kogemusi; vahendada arhiivinduslikke teadmisi.

Seminarile on oodatud kõik ärksad eestlased, lätlased ja leedukad, kes hoolivad oma kultuuripärandi säilimisest ning on huvitatud üksteise ettevõtmistest. Seminaril osalevad ka Eesti ja Rootsi mäluastuste spetsialistid.

 

Esinejad: Ivi Tomingas (Eesti Filmiarhiiv), Lasse Nilsson ja Nadja Klich (Rootsi Televisioon), Gunnel Jönsson ( Rootsi Raadio), Pelle Snickars and Jānis Krēsliņš (Rootsi Rahvusraamatukogu), Peeter Grünberg (Rootsi Eestlaste Arhiiv), Linas Saldukas (Leedu Emigratsiooni Instituut), Piret Noorhani (Eesti Rahva Muuseum).

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Kava: www.balther.net ja www.baacouncil.org

 

Informatsioon and registreerimine:
Piret Noorhani, piretnoorhani[at]gmail.com või Mai Raud-Pähn mai.raud[at]comhem.se