Seminar “Eestlased ja eesti keel välisriikides”

september 18, 2008

 

Toimub 25. septembril Tartu Ülikooli nõukogu saalis (ph 204) algusega kell 11.00.

KAVA

11.00-11.30 Kristiina Praakli, Jüri Viikberg, Väliseesti keelekujude uurimisest
11.30-12.00 Tiit Tammaru (TÜ), Eestlaste väljaränne (eeskätt 1991–2007)
12.00-12.20 Kristiina Praakli (TÜ), Eesti keel Soomes
12.20-12.40 Tiina Kälissaar (Hamburg), Eesti keel Saksamaal
12.40-13.00 Maarika Teral (TÜ), Eesti keel Taanis

13.00-14.00 KOHVIPAUS

14.00-14.20 Jüri Viikberg (TLÜ), Eesti keel Venemaal
14.20-14.40 Mare Kõiva (EKM), Eesti keel Austraalias
14.40-15.00 Aivar Jürgenson (TLÜ), Argentina eestlased ja nende keel
15.00-15.20 Martin Ehala (TÜ), Keel ja ühiskond
15.20-15.40 Aune Valk (TÜ), Keel ja identiteet
15.40-16.00 Mart Rannuti (TLÜ), Keelepoliitikast
16.00 Seminari lõpetamine. Kokkuvõtted.

 

Kõik huvilised on oodatud!