Sada aastat Leedu Rahvusraamatukogu

jaanuar 20, 2020

1919. aastal hakkas noor Leedu riik oma peamisi riigiasutusi rajama. Üks neist oli Riiklik Keskne Raamatuladu, mis rajati 20. detsembril 1919. Hiljem sai sellest Leedu Rahvusraamatukogu. Kaunases asuva Raamatulao kõige tähtsamad ülesanded olid kõigi Leedus välja antud üllitiste sundeksemplaride kogumine ning samuti koguda kokku raamatud, mis kuulusid inimestele, kes ühel või teisel põhjusel enam Leedus ei viibinud, ei olnud enam raamatute omanikud või olid kuulunud endistele tsaarivõimuorganitele. Esimesel tööaastal kogus Raamatuladu kokku ja hoiustas umbes 18 000 raamatut. Praegu on Leedu Rahvusraamatukogus umbes 6,5 miljonit raamatut.

1963. aastal viidi Raamatuladu üle pealinna Vilniusse. 1988. aastal anti raamatukogule Martynas Mažvydase, esimese leedukeelse raamatu autori nimi. Aasta hiljem sai asutus rahvusraamatukogu staatuse. Täna kannab see raamatukogu ka avaliku teadusraamatukogu ja parlamendiraamatukogu tiitlit.

Pärast ümberehitustöid 2016. aastal kutsus Leedu Rahvusraamatukogu oma lugejad uutesse ruumidesse ning hakkas pakkuma paljusid uusi teenuseid. Kogud muudeti Internetis kättesaadavaks, et kõigil lugejail oleks võimalik neid huvitav materjal arvuti abil üles leida.

Tänapäeval kogub ja säilitab Leedu Rahvusraamatukogu kõiki Leedus trükitud või Leeduga seotud materjale, säilitab bibliograafilisi andmeid, korjab rahvusarhiivi poolt väljaantud dokumente, koostab ja avaldab rahvusbibliograafiaid ning muid bibliograafilisi indekseid, katalooge ja andmebaase, annab välja rahvusvahelise standardi numbreid, täidab rahvusliku digitaliseerimiskeskuse ülesandeid ja arendab välja Virtuaalse Elektroonilise Pärandi Süsteemi. Raamatukogu viib ka ellu rahvuslikke, piirkondlikke ja rahvusvahelisi projekte, korraldab näitusi, kirjandusõhtuid ja muid kultuuriüritusi, propageerib leedu kultuuri ja teadust välisriikides.

Kogu 2019. aasta vältel toimus mitmeid üritusi, mis olid pühendatud Rahvusraamatukogu sajandale sünnipäevale. 20. detsembril, Leedu Rahvusraamatukogu tegelikul asutamispäeval, organiseeris raamatukogu piduliku ürituse — õhtu raamatukogu töötajatele. Sellel üritusel tunnustati paljusid neist väljapaistva töö, suure panuse, erinevate oskuste ja saavutuste eest. Õhtu ametlikule osale järgnes kontsert, kus esinesid akordionist Tadas Motiečius ning Čiurlionise nimeline keelpillikvartett.

Foto: Leedu Rahvusraamatukogu/Agnė Jankauskaitė