SA Archimedes mobiilsusbüroo annab teada

aprill 21, 2016

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi kahes kategoorias:

1) Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

2) Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel).

Rahvuskaaslaste programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Sander Kirsel sander.kirsel@archimedes.ee, tel. 699 9397.

Vaata ka: archimedes.ee