Rahvusvaheline seminar “Rahvatants kui identiteedi kandja”

jaanuar 30, 2008

 

Seminar koondab ühtse pealkirja alla kaks põhiteemat: “Rahvatantsuharrastuse roll eestluse säilimisel väljaspool Eestit“ ja „ Rahvatantsu roll identiteedi kandjana kodu-Eestis“.

Seminari läbiviimise mõte sai alguse Eestis toimunud valitsuse Rahvuskaaslaste konverentsil (12-13. nov. 2007), kus tõstatus esile kahesuunalise teabevahetuse teema: Eestist Välis-Eestisse ja Välis-Eestist Eestisse.

Seminar toimub Eesti Vabariigi 90. aastapäeva silmas pidades .
Üritust toetab TLÜ Uuringufondi temaatiline projekt.

Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Uus –Sadama Tallinna saal.
Toimumisaeg: 30. aprill, 2008, 10.00 – 17.00

 

9.30 –10.00 Registreerimine, hommikutee ja –kohvi

10.00 – 10.10 Sissejuhatus: Eha Rüütel (PhD) Tallinna Ülikool, Kunstide instituut

10.00 – 10.20 Heino Pedanik – EV Kultuuriministeerium esindaja (rahvakultuuri nõunik)
Teema: Eesti Vabariigi kultuuripoliitika ja rahvakultuuri (rahvatantsuharrastuse) osa selles- läbirääkimisel

10.20 – 10.30 Aho Rebas – Välis-Eesti ÜEKN esindaja valitsuse juures, (ametis alates 2008 a. märtsist).

10.30 -10.50. Iivi Zajedova (PhD); TLÜ Kunstide instituudi teadur
Ettekanne: Väliseestlased ja eestluse säilitamine paguluses

10.50 -11.10 Liina Teose (MA); USA, Portland.
Ettekanne: Lääneranniku Eesti Päevad, kui rahvuslik ühtekuuluvus

11.10 – 11.30. Olavi Lepp; Rootsi, Stockholm: Rahvatantsurühm Kassari ja selle loomine ning tegevus (ettekanne ja film eesti rahvatantsu Kassari rühma tekkest Rootsis).

11.30 – 11.45 KOHVIPAUS

11.45- 12.10 Toomas Metsala; Kanada, Toronto
Ettekanne: Välis-Eesti koolinoored ning rahvatantsu roll keele säilitamisel väljaspool Eestit.

12.10-12.30 Anu Korb; Eesti Kirjandusmuuseum
Ettekanne: Tantsutraditsioonist Siberi-Eestlaste kogukonnas – läbirääkimisel

LÕUNA 12.30-13.30

13.30-13.50 Ingrid Rüütel (PhD)
Ettekanne: Pärimuskultuur ja Kihnu rahvatants (koordineerimisel)- läbirääkimisel

13.50-14.10 Prof Angela Arraste
Ettekanne: Rahvatantsupeod kui identiteedi kandjad

14.10-14.30 Toomas Metsala; Kanada, Toronto:
Ettekanne: ESTO ja rahvatants (saadab täpsema ettekande pealkirja)

14.30-14.45 KOHVIPAUS

14.45-14.05 Karin Krause (MA)
Ettekanne: Rahvatantsu imago noorte ühiskonnas: uurimus 11-18 aastaste noorte seas .

14.05-14.20 Peter Pomozi (PhD); Ungari, Budapesti Ülikooli ELTE õppejõud
Ettekanne: Eesti rahvatantsurühm Hõissassa Ungaris;

14.20- 14.35 Eda Pomozi; Ungari, Budapesti Ülikool ELTE (magistriõpe)
Ettekanne: Ungari tantsutubadest eestlase silmade läbi.

14.30- 15.15 Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts või Folkloorinõukogu esindajate
ettekanded (koordineerimisel)

Sõnavõtud
Seminari jooksul tekkinud küsimustele vastamine.
Arutelu teemal: kuidas saaks olemasolevaid rahvatantsu ressursse eestluse hoidmisel paremini mõlemapoolselt ära kasutada.
Lõpusõnad.