Rahvusvaheline seminar “Rahvatants kui identiteedi kandja” Tallinna Ülikoolis

aprill 8, 2008

 

Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5/Narva mnt 25)
30. aprillil 2008
10.00-18.00

Seminar koondab ühtse pealkirja alla kaks põhiteemat: “Rahvatantsuharrastuse roll eestluse säilimisel väljaspool Eestit“ ja „Rahvatantsu roll identiteedi kandjana kodu-Eestis“. Seminari läbiviimise mõte tekkis Eestis valitsuse eestvõttel korraldatud Rahvuskaaslaste konverentsil (12-13. nov. 2007),  kus tõstatus teabevahetuse vajadus (Eestist Välis-Eestisse ja Välis-Eestist Eestisse).
Seminar toimub Eesti Vabariigi asutamise 90. aastapäeva tähistava üritustesarja raames.

Seminari juhid: Iivi Zajedova , Angela Arraste

 

Seminari kava

9.30 – 10.00 Registreerimine, hommikutee ja –kohv

10.00 – 10.10 Sissejuhatus: dotsent Eha Rüütel (PhD), TLÜ, Kunstide Instituudi direktor

10.10 – 10.20 Aho Rebas, Välis-Eesti ÜEKN esindaja Eesti Riigikantselei juures

10.20 – 10.30 Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeerium, Asekantsler välissuhete ja kultuurilise mitmekesisuse alal

10.30 –10.50.   Iivi Zájedová (PhD), TLÜ Koreograafia osakonna teadur
Projekt: „Eestlus paguluses ja rahvatantsu  osa selle säilimisel“

10.50 – 11.10 Eino Pedanik – EV Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik
Eesti Vabariigi kultuuripoliitika ja rahvakultuuri osa selles

11.10 –11.30   Liina Teose (MA), Portland, USA
Tantsukollektiiv “Tulehoidjad” kui eestluse hoidjad Portlandis ja     Eestimaa tutvustajad ameeriklastele; Lääneranniku Eesti Päevad kui rahvuslik ühtekuuluvus

11.30 – 11.45 KOHVIPAUS

11.45 – 12.10 Olavi Lepp, Rootsi, Stockholm
Stockholmi eesti rahvatantsuühing ”Kassari” (ettekanne koos filmikatkenditega)

12.10 –12.30 Ins. Toomas Metsala, Kanada, Toronto
Rahvatants eestluse säilitajana

12.30 – 13.30 VAHEAEG

13.30 – 13.50 Anu Korb (PhD), Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur
Siberi eestlaste pidudest ja tantsukultuurist

13.50 – 14.10 Prof Ingrid Rüütel (PhD)
Kihnu pärimustants tänapäeval

14.10 – 14.30 Prof Angela Arraste
Rahvatantsupeod kui identiteedi kandjad

14.30 – 14.50 Ins Toomas Metsala, Toronto, Kanada
ESTO ja rahvatants

14.50 – 15.05 KOHVIPAUS

15.05 – 15.20 Katrin Krause (MA)
Rahvatantsu imago noorte ühiskonnas: uurimus 11-18 aastaste noorte seas“

15.20 – 15.40 Dotsent Péter Pomozi (PhD), Budapesti Ülikooli (ELTE) õppejõud, Ungari
Eesti rahvatants Ungaris

15.40 – 16.00 Eda Pomozi, Tartu Ülikooli magistrant, Ungari
Ungari tantsutubadest eestlase silmade läbi

16.00- 16.20 Kalev Järvela, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimees
Tantsuõpetaja kui võtmefiguur eesti tantsu traditsiooni hoidmisel

16.20 – 17.00 Sõnavõtud

17.00 – 17.15 Kokkuvõtete tegemine

17.15  Seminari pidulik lõpetamine

 

*Korraldajatel on õigus teha päevakorras muudatusi
Korraldajad: Koreograafia osakond, TLÜ Kunstide Instituut

Toetajad: EV Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, TLÜ Arendusfond

 

Seminarist osavõtt on tasuta

Seminarile registreerimine kuni 25. aprillini aadressil amerike[at]tlu.ee või 10.00 – 16.00 telef. 53365756