Rahvusvaheline konverents Balti pagulusest Münsteris

detsember 3, 2010

Münsteris 19. novembril 2010   alanud konverentsi Network for Reminiscence avas dr. Valters Nollendorfs Riiast loenguga pagulaste rollist Läti taasiseseisvumisel. Ettekandes lõimis ta oma pagulaslaagri-poisi, USA ülikooliprofessori, Münsteri Läti Gümnaasiumi ajutise direktori ning Riia Okupatsioonimuuseumi direktori värvikad mälestused teoreetiliste kaalutluste ja teadusliku diskursusega. Ta osutas veenvalt akuutsele vajadusele uurida Balti pagulust ja selle kultuuri ning talletada veel elus olevate tunnistajate mälestusi. Nollendorfs tõi välja, et pagulaskogukonnad ja nende kultuuriline identiteet püsisid neljal sambal – organisatsioonid, kultuur, haridus ja poliitika. Ta rõhutas ka pagulaste väärtuslikku panust arvamusliidritena, kuna nende seisukohad on kujunenud võõrsil kogetud demokraatlike traditsioonide toel. Nii Lätis kui ka teistes postsovetlikes ühiskondades on holokausti ja Nõukogude okupatsiooni traumade üle arutledes oluline säilitada avatud ja kriitiline meel.

Dr. Nollendorfsi sõnavõtt rajas teed laupäeval, 20. novembril peetud ettekannetele ja diskussioonidele. Kõik kõnelejad pöörasid tähelepanu sellele, kas ja kuidas arhiivides, raamatukogudes, muuseumides ja doktorikoolides tehtav vastab väljakutsele säilitada välisbalti pärandit, eriti Saksa ja Euroopa pagulaste oma. Kuigi iga kõneleja lähenes dokumenteerimisprotsessile erineva nurga alt, võeti ühiseks sihiks teha pagulaskogemuste kirjeldused uutele põlvkondadele kättesaadavaks. Ligikaudu 20 osalejat Lätist, Eestist, Leedust, USAst, Suurbritanniast ja Saksamaalt jagasid oma kogemusi aitamaks kaasa kogu Euroopat hõlmava võrgustiku Baltic Exile in Germany and Western Europe (Balti Pagulus Saksamaal ja Lääne-Euroopas) arengule. Münsteri Läti Keskuse juhtimise all hakkab võrgustik tegutsema üleilmse Baltic Heritage Networki raames.

Õhtul kutsuti konverentsil osalejad tseremooniale, millega tähistati Läti Vabariigi 92. aastapäeva. Populaarne läti ajakirjanik ja Münsteri Läti Gümnaasiumi vilistlane Dainis Mjartāns rääkis veelkord globaalsest läti pagulaste võrgustikust ning rõhutas Läti Gümnaasiumi ja Münsteri Läti Keskuse olulist rolli. Õhtu lõppes meeleoluka kontserdiga Balticoro koorilt Hamburgist ja läti rahvusroogadega.

Pühapäeval, 21. novembril tegi endine Münsteri pagulaslaagri elanik Greneveri tänavalt ja praegune läti pagulaskonna ajaloo ekspert dr. Karlis Kangeris konverentsirahvale linnaekskursiooni, mille käigus juhtis tähelepanu läti mõjudele siin alates Hansa Liidu aegadest kuni tänapäevani.

 

Geert Franzenburg