Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide konkurss. Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 01. november 2008

september 16, 2008

 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja taotlusvooru toetuse saamiseks väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele. Toetust võivad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on: eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas; laste- ning keelelaagrites osalemine Eestis; metoodiline abi õpetuskeskustele; õpetajate täienduskoolitus Eestis; õppereiside korraldamine Eestisse.

Taotlusi oodatakse nii postiga kui ka elektrooniliselt 1. novembriks 2008 (postitempli kuupäev) Eesti Instituuti (Suur-Karja 14, Tallinn 10140, keelkultuur[at]einst.ee).

Projektitaotluse ja lisade blanketid on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi (http://www.hm.ee/index.php?048947) ning Eesti Keel ja Kultuur Maailmas (http://ekkm.einst.ee/sisu/haridusprojektid/) kodulehtedelt.

 

Täiendav teave:
Haridus- ja Teadusministeerium, Andero Adamson, +372 7350 225, andero.adamson[at]hm.ee

Eesti Instituut, Raina Reiljan, +372 6314 355, raina[at]einst.ee