Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide taotlusvoor on avatud. Tähtaeg 27. veebruar 2014

veebruar 3, 2014

 

Arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Arhiiviprojekte toetatakse riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014-2020)“ meetme „Väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine“ raames. Meetme peaülesanne on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist ja avatust kasutajatele, sõltumata pärandi kuuluvusest (riiklikus või eraomandis) või asukohast (Eesti, väliseesti kogukonnad, asukohamaade mäluasutused) vastavalt asukohamaa seadustele ja arhiivinduse headele tavadele.

Konkursi läbiviimist korraldab Rahvusarhiiv, arhiiviprojektide tegevusi finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu (vt käskkiri 31.01.2014).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

2014. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 27. veebruar (postitempli kuupäev).

Konkursi kohta loe täpsemalt SIIT.