Rahvuskaaslaste programmi 2013. aasta väliseesti arhiiviprojektide konkurss

jaanuar 8, 2013

 

Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2013. aasta väliseesti arhiiviprojektide konkursi, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele. Projektitaotluste esitamise tähtaeg 28. jaanuar 2013.

 

Ootame järgmise eesmärgiga projekte:

– väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine(säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;

– arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine: mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse;

– info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine(infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;

– arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;

– kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;

– teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele.

 

Täpsem informatsioon Rahvusarhiivi kodulehel: http://www.ra.ee/et/rahvuskaaslaste-programm/

Projektide tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.