Raamatuesitlus: Eestlased Ameerikates

aprill 25, 2019

Tule 26. aprillil Eesti Diasporaa Akadeemia värskele ulatuslikule arhiivimaterjalile toetuva fotorohke kakskeelse raamatu „Eestlased Ameerikates. Estonians in the Americas” esitlusele Tallinnas Vabamus (Toompea 8). Ürituse algab kl.16.00 ja on tasuta. 

Raamatu koostajateks on möödunud aastal doktorikraadi kaitsnud Maarja Merivoo-Parro ja hetkel doktoritööd kirjutav Sander Jürisson. Mõlemad on oma akadeemilise karjääri pühendanud väliseestlaste uurimisele. Maarja peamiseks suunaks on olnud eesti pagulaste ajalugu külma sõja aegses USA-s ning Sander on keskendunud Brasiiliasse pagenud eestlastele. Uues teoses puudutatakse lisaks nimetatud asumaadele ka näiteks Kanada, Argentina ja Uruguay eestlaste lugu. Ainulaadseks teeb raamatu aga asjaolu, et selle tegevusaeg algab 19. sajandil ja lõpeb teise maailmasõjaga, kattes seega kogu varajase eesti asustuse ajaloo Ameerika maailmajaos.

Maarja Merivoo-Parro: „Kui oma teadustöös oleme detailsed ja püüame öelda võimalikult palju vähese kohta, siis see jutustav pildialbum andis vabaduse teha vastupidi – maalida laia pintsliga ja öelda väga paljude asjade kohta natukene. Loodetavasti mõjub meie globaalsete rahvuskaaslaste minevikuga silmitsi seismine sütitavalt ja leidub neid, kes asuvad kehtivaid arusaamu väliseesti minevikust uute uurimuste kaudu täiendama.“

Sander Jürisson: „Viimasel pooleteisel sajandil on eestlaste rännuteed viinud meid maailma eri otstesse. Paremini on kaardistatud Teise maailmasõja põgenike teekonnad ja elukäik, kuid varasemast läänesuunalisest rändest teame oluliselt vähem. Uue raamatuga pakume kiirpilku klassikalisele rändurite marjamaale – Ameerikatesse – jõudmisest, seda nii huvitet Eesti inimestele kui ka rändurite endi järeltulijatele. Seetõttu on raamat ka rööptekstina kahes keeles. Teose tõlkis meie hea partner, kodumaale naasnud väliseestlane Juta Ristsoo.“

Trükise kujundas kunstnik Kristin Kalamees, kelle profiil on väga lai ulatudes performance’itest ja isikunäitustest teatri- ning filmimaailma. Viimastel aastatel rohkem graafilise disainiga tegelenud kunstnik liitus projektiga juba idee faasis. Raamat sai erakordselt dünaamilise kujunduse, kuna tavapärase teksti asemel seati primaarseks fotomaterjal. Kristin Kalamees: „Raamatule fotodest lähtuvalt kujundust luua oli huvitav. Paigutus ja järjekord tekkisid orgaaniliselt läbi piltidel jäädvustatu ja lakooniline tüpograafia tundus õige valik selle esiletoomiseks. Loodan, et need toredad fragmendid väliseestlaste tegemistest jõuavad võimalikult vahetult vaatajani.“

360-leheküljeline trükis on pühendatud eesti arhivaaridele üle kogu maailma. Autorite eriline tänu kuulub Eesti Rahvusarhiivi ja Eesti Arhiivi Ühendriikides teenistujatele ning vabatahtlikele, kelle lahkel loal fotod raamatu kaudu nii eesti kui inglise keeles lugevate ajaloohuviliste seas laiemalt levida saavad.

Raamatu „Eestlased Ameerikates. Estonians in the Americas“ koostasid Maarja Merivoo-Parro ja Sander Jürisson, tõlkis Juta Ristsoo, keelt toimetasid Kai Nurmik ja Derek Saunders, kujundas Kristin Kalamees, fotod digiteeris Rasmus Merivoo. Väljaandja on MTÜ Eesti Diasporaa Akadeemia, mis on varemgi väliseesti teemaliste trükiste, teaduskonverentside ja ekspeditsioonidega seotud olnud. Raamatu valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programm.