Raamat “The Descent of Hope. US Radio Broadcasts to Soviet Lithuania“ („Lootuse päritolu. Ameerika Raadio saated Nõukogude Leedus“)

mai 15, 2020

Teise Maailmasõja lõpp ei toonud mitte kõigile rahvastele vabadust ja sõltumatust. Kesk- ja Ida-Euroopa langes Nõukogude Liidu haardesse ning oli vabast maailmast eraldatud. Vahetult pärast sõda hakkasid suhted Nõukogude Liidu ja tema sõjaaegsete liitlaste vahel jahenema. Läänemaailmale sai selgeks, et Nõukogude propaganda on nende riiklikule julgeolekule tõsine väljakutse ning selle ohu vastu tuleb abinõud tarvitusele võtta.

Ameerika Ühendriikide positsioon ühena maailma mõjuvõimsatest oli selles eriti oluline. Kasutades tolleaegseid tehnilisi võimalusi, saadi peagi aru, et läbi raudse eesriide tungivad raadiosaated võiksid olla üks kõige tõhusamaid vahendeid ideoloogilises võitluses NSVL-i vastu. Ameerika Ühendriikide valitsus pühendas rohkesti nii materiaalseid kui inimressursse selleks, et korraldada Nõukogude Liidu okupeeritud aladel raadiosaateid. Ameerika raadiojaamadest saadetud raadiolained jõudsid ka Leetu ja aitasid palju kaasa lääne demokraatlike väärtuste levimisele, rahvusliku teadvuse tõusule ning Nõukogude Liidu suhtes kriitilise seisukoha kujunemisele.

Seda fenomeni analüüsib ajaloolase Inga Arlauskaitė Zakšauskienė kirjutatud raamat “The Descent of Hope. US Radio Broadcasts to Soviet Lithuania”, mille andis välja Vilniuse Ülikooli kirjastus.

Autoriga salvestatud vestlus, mida juhib Dr. Ilona Strumickienė,Leedu Rahvusraamatukogu Adolfas Damušisi nimelise Demokraatia-uuringute Keskuse direktor, saab (leedu keeles) vaadata Youtube’i kanalil: www.youtube.com/watch?v=p2N0o2gePkQ&feature=emb_logo.

See raamat on pühendatud Ameerika Ühendriikide raadiosaadetele NSVL-s.

Raamatu autor (vasakul) räägib Dr. Ilona Strumickienėga Adolfas Damušise Demokraatia-uuringute Keskusest.