Osale Eesti Rahvusarhiivi kogumisalgatuses „Vaba riik 30 (103)“

juuni 10, 2021

Eesti Vabariigi taastamisest möödunud 30 aastapäeva tähistamiseks algatas Rahvusarhiiv kogumikampaania „Vaba riik 30 (103)“, et pöörata suuremat tähelepanu iseseisvuse taastamise perioodi dokumendipärandi kogumisele.

Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna asejuhataja Gristel Ramler selgitab, et pöördeliste aegade dokumenteerimine on keeruline, sest sündmuste keerises olles ei mõelda sellest, mis meist tulevikku alles jääb. Siiski on üht-teist juba arhiivi hoiule jõudnud. Sealhulgas eravaldusest ja juba 1990. aastatel näiteks Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi, Eestimaa Rahvarinde ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei arhiivid. Samuti on 2000. aastatel lisandunud nüüdseks juba ajalooks saanud erakondade arhiivid, mis jäädvustavad 1990. aastate poliitilist kirevust. Isikuarhiividest tuleb kindlasti ära mainida Ülo Nugise ja Mart Laari arhiivid.

Eesti iseseisvuse taastamises mängisid tähtsat rolli välis-eestlased, kelle käes oli riigi järjepidevuse hoidmine okupatsiooni aastatel. Rahvusnõukogu, Rahvusfondi, Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis, Eesti Vabariigi Peakonsulaadi New Yorgis jt arhiivid kirjeldavad pagulaste rolli nii iseseisvuse hoidmisel kui taastamisel nagu ka mitmed isikuarhiivid nagu nt Ernst Jaaksoni, Aleksander Varma, Arvo Hormi, Karl Robert Pusta omad.

Rahvusarhiiv pöördub kõigi poole, kelle valduses on dokumendipärandit 1980.–1990. aastatest üleskutsega kaaluda nende dokumentide üleandmist. Nii organisatsioonide kui isikute dokumendid, päevikud ja kirjavahetus, heli- ning videosalvestised on hindamatuks allikmaterjaliks iseseisvuse taastamisega seotud sündmuste jäädvustamisel Eesti ajalukku. Lisainfo Rahvusarhiivis: Gristel Ramler, Gristel.Ramler@ra.ee, 693 8003.